Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, BERGA 2:1 BERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bergakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BERGA 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Beslut om nybygge togs 1815 och kyrkan uppfördes i omedelbar närhet av den gamla kyrkan 1819-21 efter ritningar av Jakob Wilhelm Gerss 1818. Som byggmästare omtalas länsbyggmästare Peter Österlöf, Varberg. Kyrkan invigdes den 22 maj 1825 av biskop Esaias Tegnér. Kyrkoinvigningen var Tegnérs första kyrkoinvigning som biskop i Växjö stift.

PLAN OCH MATERIAL - rektangulärt kyrkorum med absidformad altarnisch och bakomliggande, halvrund sakristia. Torn i väster. Ingång genom tornet samt mitt på sydsidan. Till sakristian separat ingång i sydöst. Planformen överensstämmer med Gerss ritning från 18...

Läs mer i eget fönster

Den ursprungliga kyrkan revs 1818 samtidigt som den nuvarande kyrkan började byggas. År 1947
byggs församlingens sockenstuga om till församlingshem och år 1959 uppförs ett bårhus i anslutning
till västra kyrkogårdsmuren.
På ett flygfoto från 1957 syn tydligt att det tidigare funnits ett stort antal grusgravar på kyrkogården.
Främst har de legat i kvarter A, E och G. Av dessa finns enbart några få kvar idag. Man ser också att det
skett en trädföryngring på kyrkogården, vilket i flera fall beror på stormen Gudrun som fällde ett antal
träd under 2005. I övrigt syns inte några större förändringar från flygfotot och till dags datum...

Läs mer i eget fönster
År 1815 - 1994 Ändring
För händelser, se pdf.
År Okänt - 1815 Nyanläggning
Inventeringen anger inget nyanläggningsår.