Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lessebo kn, LJUDERS PRÄSTGÅRD 1:13 LJUDERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ljuder1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUDERS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Lessebo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LJUDERS PRÄSTGÅRD 1:13

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Slutligt beslut om nybygge togs på sockenstämman 1839 och kyrkan uppfördes åren 1842-44 av byggmästaren Peter Olsson, Uråsa efter ritningar från 1842 av Carl Gustaf Blom Carlsson. Den äldre kyrkan, en medeltida träkyrka belägen nordväst om den nuvarande kyrkan, revs 1849. Kyrkan invigdes den 23 augusti 1846 av prosten Peter Pontén i Linneryd. Till den gamla kyrkomiljön hör de bevarade kyrkstallarna, uppförda under 1800-talets första hälft.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd, halvrund sakristia i öster samt torn i väster. Ingång genom tornet och mittportal på sydsidan. Sepa...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården sträcker sig främst i en väst-östlig riktning med förvaltningsbyggnad och bårhus i norr.
Kyrkogården omges av en kallmurad stenmur med ingångar i väster och söder, utmed utsidan av muren
löper en trädkrans med lindar. Mellan den västra ingången och tornet förekommer även blodbokar.
Kyrkogårdens gångsystem är symmetriskt anlagd där huvudgångarna numera är belagda med plattor
medan de mindre fortfarande är grusade. Den senaste utvidgningen skedde åt öster 1960, där ett större
område togs i anspråk. Då höjdskillnaden här är ansenlig avgränsas kyrkogården av en hög mur mot
Ljuderssjön.
Ett urngravsområde är iordningst...

Läs mer i eget fönster
År 1846 - 1846 Ändring
För specifika händelser, se pdf.