Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, MORTORPS KYRKA 1:1 MORTOPRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

mortorp1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MORTOPRS KYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MORTORPS KYRKA 1:1

Historik

Mortorps kyrkogård har använts sedan medeltiden. Hur kyrkogården då gestaltade sig vet vi
mycket lite om. In på 1700-talet begravdes socknens välbärgade sannolikt inne i kyrkan.
Några äldre hällar som fungerat som gravstenar ska ha funnits på kyrkogården ännu 1949. En
sådan ska enligt uppgift ännu fungera som ett trappsteg på en av de närbelägna gårdarna.
Kanske låg den från början i kyrkans golv. Genom åren har kyrkogårdsområdet närmast
kyrkan påverkats av kyrkans olika ombyggnader. Under en period fanns en sakristia eller ett
gravkor söder om koret. Detta revs 1796 och en ny sakristia byggdes i norr. Ett vapenhus
fanns unde...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning - Begravningsplats
Mortorps kyrkogård har använts sedan medeltiden. Hur kyrkogården då gestaltade sig vet vi mycket lite om.
År 1700 - 1993 Ändring
För kyrkogårdens historik från 1700-talet fram till 1993 hänvisas till anläggningens historik samt till bifogad PDF.