Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Högsby kn, HÖGSBY 8:1 HÖGSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hogsby5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGSBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Högsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÖGSBY 8:1

Historik

Text saknas för närvarande

De äldre uppgifterna är hämtade från Manne Hofréns artikel om Högsby kyrka i Högsbyboken
II. Uppgifterna har kompletterats med material från Antikvarisktopografiska arkivet i
Stockholm samt Kalmar läns museums topografiska arkiv.
När den första kyrkan i Högsby byggdes bör även en kyrkogård ha anlagts. Den var troligen
redan då främst utlagd söder om kyrkan. Kring kyrkogården fanns troligen en omgärdning, en
s k bogårdsmur, av timmer.
År 1632 ska en kyrkogårdsmur ha tillkommit med stigluckor vid ingångarna. Såväl mur som
stigluckor syns på den teckning som Jonas Haquini Rhezelius gjorde i samband med den
antikvariska inventer...

Läs mer i eget fönster