Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, GÄLLARYDS STOM 2:1 GÄLLARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

gällarydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÄLLARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÄLLARYDS STOM 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan är relativt liten och ligger i en flack, öppen dalgång i byn. Den byggdes som ersättning för en medeltida träkyrka 1782-86 efter ritning från ÖIÄ, utförd av Thure Wennberg, som utgick från förslag av Georg Silfversparre, ägare till Ohs bruk i socknen. Tornet byggdes 1789. Murmästare var Hans Lundström från Laholm, assisterad av P Lundgren och L Wennerholm. Exteriören är välbevarad, interiören har genomgått omfattande, tidspräglade renoveringar med skiftande färghållning.

PLAN OCH MATERIAL - Långhuskyrka med rundat kor i öster, torn i väster, sakristia i norr. Ingångar i väster och mit...

Läs mer i eget fönster

Gällaryds kyrka omtalas för första gången 1290. Det borde innebära
att en kyrkogård låg på platsen vid den tiden. I samband med
uppförandet av den nya kyrkan 1782 revs såväl den gamla kyrkan
som det tillbyggda gravkoret som var uppfört för ätten Silversparre.
Kopparkistorna placerades ut på kyrkogården. Kyrkan saknade torn
fram till 1789 så den gamla klockstapeln stod kvar till dess. Den
äldsta kyrkogården var ett mindre område söder om kyrkan som
under första hälften av 1800-talet blev för litet, så en utvidgning
skedde 1843 då kyrkogården i det närmaste fördubblades i storlek.
1936 var det dags för nästa utvidgning som sk...

Läs mer i eget fönster
År 1290 - 2006 Ändring
För specifika händelser se pdf.

Georg Andersson arkitekt & ingenjörsbyrå (Trädgårdsarkitekt)

Hans Israelsson (Trädgårdsarkitekt)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)

År 1782 - 1786 Nyanläggning
Den nuvarande kyrkan uppfördes efter ritningar av Thure Wennberg OIÄ.

Thure Wennberg (Arkitekt)