Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, KYRKAN 4 NÄSSJÖ KYRKA (NÄSSJÖ STADSKYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSSJÖ KYRKA (NÄSSJÖ STADSKYRKA) (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KYRKAN 4

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan ligger i öppen jordbruksbygd, ca 1 km väster om Nässjö stad intill trafikled. Den byggdes 1789-91 efter ritning från 1777 av Olof Tempelman och ersatte då en medeltida stenkyrka. Sakristians läge ändrades från norr till öster, då grundförhållandena var dåliga (handlades av Thure Wennberg, ÖIÄ). Kyrkan uppfördes av murmästare Magnus Sjöberg, Gränna, och invigdes 1791. Kyrkan är välbevarad, med bl a ursprunglig altarpredikstol.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med rakslutet kor och utbyggd sakristia i öster, torn i väster. Entréer i tornets sydsida och i söder till koret. Byggd...

Läs mer i eget fönster

Nässjö ursprungliga by och kyrka och ligger idag ca 5 km norr om dagens Nässjö. När Södra
stambanan drogs fram 1864 uppfördes järnvägsstationen inte i den dåvarande byn Nässjö, utan
en bit söderut. Det nya samhället som växte upp kring järnvägsstationen blev snart större än gamla byn och diskussioner uppstod om att bygga en egen kyrka för att slippa den långa vägen
till gamla kyrkan. 1893 startade på privat initiativ en insamling och samtidigt bildades en
kyrkobyggnadsfond under ledning av pastorn O G Pleijel. Året därpå bildades sällskapet
Lutherska Kyrkobyggnaden som drev frågan vidare. Efter långa diskussioner om kyrkans
pl...

Läs mer i eget fönster
År 1907 - 1909 Nyanläggning
Nyanläggning kyrka. Efter långa diskussioner om kyrkans placering enades man 1905 om den nuvarande platsen vid ”utsiktshöjden”.
År 1997 - 1997 Nybyggnad
Ett nytt församlingshem uppfördes efter ritningar av Hammarströms arkitektkontor AB. Församlingshemmet utformades med en förbindelsegång till kyrkobyggnaden.

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA (Arkiv)

Jönköpings läns museums arkiv (Arkiv)