Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, NÄSSJÖBYN 3:5 NÄSSJÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

nässjögaext1 (1).jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSSJÖ GAMLA KYRKA (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄSSJÖBYN 3:5

Historik

Text saknas för närvarande

Inga uppgifter har framkommit om hur kyrkogården sett ut under
perioden fram till sent 1700-tal, men sannolikt har den varit anordnad
som så många andra med enkla träkors eller gravstickor och
enkla små gravkullar. Det står däremot klart att i samband med att
den nya kyrkan uppfördes på 1790-talet så ändrades även kyrkogården. Runt
kyrkogården uppfördes en stödmur av sten som fångar
upp nivåskillnaderna så att kyrkan och kyrkogården hamnade på en
plan yta. Till muren skulle socknens hemman vardera leverera 20
lass stor och grov sten. Lantmätare Duker ritade och stakade ut den
nya kyrkogården och torparen Anders Åhlin från H...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - Okänt Nyanläggning
Den första kyrkobyggnaden på platsen uppfördes sannolikt under 1100-talet.
År 1838 - 1838 Ändring - Inhägnad, staket
Grindarna till kyrkogården är daterade till detta år
År 1888 - 1888 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot norr
År 1948 - 1948 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården genomgick detta år en restaurering.
År 1949 - 1949 Ändring
Kyrkogården genomgick en restaurering av okänd art.
År 1950 - 1950 Flyttning
Den Dukerska gravvården som hittades under golvet i samband med restaureringen av kyrkan ställdes upp på kyrkogården.

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA. (Arkiv)

År 1960 - 1969 Ändring - Begravningsplats
Genomgripande förändringar och förenklingar av kyrkogården, många gravstenar flyttades/kasserades, träd togs ned, gångar och gravar täcktes med singel.
År 1967 - 1967 Nybyggnad
En ny personalbod uppfördes på kyrkogården. Boden hämtades från Annefors kyrkogård

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA. (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring
En personalbod flyttades från Anneforskyrkogården till tomten bakom Klockaregården. Kyrkan