Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ÄNGLAKÖREN 6 LJUNGARUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ljungarumkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGARUMS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄNGLAKÖREN 6

Historik

Text saknas för närvarande

Ljungarums kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung.
Den ursprungliga omfattningen av kyrkogården var ytan närmast
kyrkan och direkt söder om denna. Kyrkogården hade åtminstone
under 1600-talets senare del en inhägnad som bestod av 25 liggtimmerbalkar.
1760 nytillverkades dessa och rödfärgades. Varje
gård i socknen ansvarade för ett parti av kyrkogårdsbalkarna. 1776
omnämns uppförandet av en ny bod med plats för likbårar och
stall. Denna tycks ha stått i anslutning till en av ingångarna, vilka
var belägna i norr och söder. Den södra hade en stiglucka av trä.
1784 beslutade kyrkostämman ”att hvar och En vid sin Tomt på...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1349 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1760 - 1776 Ändring - Inhägnad, staket
Nya balkar kring kyrkogården.
År 1776 - 1776 Nybyggnad
Ny bod för likbårar och stall.
År 1833 - 1835 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr med nytt entréparti.
År 1909 - 1909 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt väster.
År 1959 - 1959 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster.
År 1980 - 1985 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt sydost. Ekonomibyggnader. Nytt staket.
År 1990 - 1990 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd för minneslund.