Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, KYRKAN 9 M.FL. HUSKVARNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Huskvarnakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSKVARNA KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 9

KYRKAN 14

Historik

Text saknas för närvarande

Fram till 1834, då en koleraepidemi krävde att en kyrkogård anlades
vid bruket i Huskvarna, använde Huskvarna sockenkyrkogården
i Hakarp. En ny kyrkogård anlades vid det då nya skolhuset
vid Huskvarnaån 1881 eftersom Huskvarna AB behövde marken
vid bruket för nybyggnation. Invid kyrkogården uppfördes kyrkan
och klockstapeln 1907-08. Ett gravkapell, Garpa skans, invigdes
1910. Kvarlevorna efter de som begravts på gamla kyrkogården på
bruksområdet, fl yttades till den nuvarande kyrkogården 1914 och
en gemensam minnesvård restes över de avlidna intill klockstapeln.
Den norra delen av kyrkogården invigdes 1920 och 1925 gjordes
...

Läs mer i eget fönster
År 1881 - 1881 Nyanläggning
Kyrkogården anlades.
År 1914 - 1914 Flyttning
Kvarlevorna efter dem som begravts på gamla kyrkogården flyttades till den nuvarande.
År 1920 - 1920 Invigning
Kyrkogårdens norra del invigdes.
År 1938 - 1938 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot sydväst samt ändring av befintligt gravområde för att erhålla fler gravplatser. Ritningar av stadsträdgårdsmästare Nils Andersson och arkitekt Malte Erichs. Förslag och ritningar på urnlund i vallgraven vid Garpa skans, även dessa av arkitekt Malte Erichs.

Malte Erichs (Arkitekt)

nils andersson (Trädgårdsarkitekt)

År 1945 - 1945 Nyanläggning - Minneslund
Urnlundsanläggningen vid kyrkogårdsentrén, ritad av stadsträdgårdsmästare Ivar Andersson, stod färdig.

Ivar Andersson (Trädgårdsarkitekt)

År 1960 - 1969 Nyanläggning - Minneslund
Ett nytt urngravskvarter inrättades strax öster om kyrkan.
År 1970 - 1979 Utvidgning - Begravningsplats
Ett nytt gravkvarter inrättades väster om den plats där Calle Örnemarks kors står idag.
År 1980 - 1989 Utvidgning - Begravningsplats
Ett gravkvarter inrättades längs kyrkogårdens huvudgång.
År 1990 - 1999 Nybyggnad
En servicebyggnad på kyrkogården revs och kyrkogården utvidgades i nordväst.
År 1995 - 1995 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot ån och idrottsplatsen Sotarevallen. Minneslund och urngravplatser inrättades. Ritningar av ingenjör Lars-Erik Carlsson, Jönköpings kommuns tekniska kontor.
År 2003 - 2003 Ändring
Ett kors av konstnären Calle Örnemark sattes upp på kyrkogården

Calle Örnemark (Konstnär)

År 2004 - 2004 Teknisk installation
Tillstånd till belysning på kyrkogården. Förslaget omfattade även området kring kyrkan.
År 2005 - 2005 Nyanläggning - Minneslund
En asklund inrättades på nya kyrkogården.