Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, BURSERYD 2:38 BURSERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Burserydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BURSERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BURSERYD 2:38

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården var ännu fram till 1800-talets mitt uppdelad efter byar
och inom dessa grifteplaner gårdsvis. De tre ingångarna i norr, söder
och väster hade timrade stigluckor, vilka enligt en uppgift från
1798 var spånade. 1838 revs stigluckorna i söder och väster för att
ersättas med stenstolpar och trägrindar, sedermera smidesgrindar.
Vid samma tid övergick man på biskopens inrådan från begravning
byavis till linjebegravning. Köpegravar var ännu 1909 något som
inte förekom. 1843 hade församlingen dock upplåtit ett jordparti
norr om kyrkan som familjegrav åt kronofogde Wallerström som
tack för ”nit” och ”tjänstaktighet”. 184...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1838 - 1981 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

Gunnar Bergfeldt (Entreprenör)

Lars-Göran Lindstén (Entreprenör)

Per Rudenstam (Arkitekt)

Sylvia Gibson (Trädgårdsarkitekt)