Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malung-Sälen kn, LIMA KYRKBY 1:2 LIMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1204-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIMA KYRKA (akt.)
Dalarna
Malung-Sälen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LIMA KYRKBY 1:2

Historik

Medeltida socken. Transtrand bildat som kapellag under 1500-talet (senare kapellförsamling). Enligt kyrkoherde Johan G. Gezelius 1757 har den äldsta kyrkan i Lima, raserad redan under medeltiden, stått på den västra älvstranden "Eij långt ifrån Limberget nära intill Elfwen", ungefär på den plats där Lima skans uppfördes på 1600-talet. Den plats där Limas nuvarande kyrka och dess närmaste, senmedeltida föregångare är belägen, ligger högt med en sluttning mot söder och vidsträckt utsikt över bygden och Västerdalälven, ca 6 km från den utpekade gamla kyrkplatsen. Väster om kyrkan går den gamla landsvägen. En ny genomfart anlades 1983 p...

Läs mer i eget fönster

Allmänt antas att föregångaren till Lima kyrka var ett timrat kapell, uppfört på 1200-talet vid Torgås, ca sex kilometer norr om nuvarande kyrkplatsen. På 1440-talet flyttades kyrkplatsen till nuvarande läge, där en liten salkyrka i sten uppfördes. Virket från kapellet i Torgås återanvändes till klockstapel. Lima var annexförsamling till Malung åtminstone från 1350-talet till 1616, då eget pastorat bildades. Den medeltida församlingskyrkan tillbyggdes 1739 med sakristia och förlängdes 1769. I mars 1852 förstördes den då 400-åriga byggnaden av en eldsvåda. Klockstapeln och en del lösa inventarier kunde räddas. Följande år påbörjades ...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Ett kapell timrades troligen på 1200-talet i Torgås, ca sex km norr om nuvarande kyrkplatsen.
År 1440 - 1449 Nybyggnad
En stenkyrka/salkyrka uppfördes på nuvarande kyrkplats. Klockstapel uppfördes med virke från gamla kapellet.
År 1616 - 1616 Ändring
Lima bildade självständigt pastorat den 8/9 1616
År 1852 - 1852 Brand
En eldsvåda ödelade hela kyrkan den 25 mars 1852. Branden hade uppkommit då sotflagor från sakristians skorsten antände spåntaket. Den dagen blåste hård nordlig vind.
År 1853 - 1857 Nybyggnad
I april 1853 sprängdes i åtta dagar och grundgrävningen (åtta alnars djup) pågick under juni och juli. Eftersom marken bestod av lös sand måste schaktbotten stabiliseras med makadam. Grundläggningen påbörjades den 19 juli. Med murare från Rättvik pågick murningen, med sandsten från socknen och kalk från Rättvik. I norra väggen ingår murar från den medeltida kyrkan. Väggarna murades av sandsten. Under vintern snickrades fönster- och dörrsnickerier. Under våren och sommaren 1854 fortsatte arbetena. Sockenstämman beslöt att kyrkan skulle ha koppartak istället för spån, som planerat, vilket godkändes av Överintendentsämbetet. Tornet fick urtavlor med romerska siffror 1855 (men det skulle dröja till 1887 tills tornur kom på plats) Våren 1856 uppsattes listverk på tornet. Kyrkorummets väggar artikulerades med listverk, omfattningar och spiror, vitkalkades Kyrkorummets tak ådrades. Sluten bänkinredning om fyra kvarter byggdes. Predikstol med femsidig korg, spegelindelad och med skulptural dekor, målad i pariserblått, placerades mitt på norra sidan, med murad uppgång från sakristian. Altardekorationen bestod av två pelare med överstycke och på altarbordet stod kandelabrar. (Altartavla saknades till 1906). Invigning skedde den 14 september 1856, men delar av snickeri- och måleriarbetena avslutades först 1857. Kommentar Kyrkan fick sin första orgel Reparation av taket skedde och takrännor tillkom Putslagningar skedde 12 – stämmig orgel installerades på läktaren Orgelfasaden gjordes i tre sektioner, indelade med pilastrar, krönta med flammande klot. Kyrkorummet utrustades med 2 järnugnar (Gurneys) Tornur inköptes och uppsattes i november 1887 Yttertaket blev omlagt med ny kopparplåt, från Skultuna bruk (den gamla var för tunn) Minnestavla uppsattes över sakristians dörr I västra portalen sattes nya innerdörrar med glas i övre delen Altartavla blev uppsatt (tidigare hade bara ramverk funnits) framställande Jesus med strålgloria och utsträckta händer. Kyrkorummets väggar marmorerades Innertakets mittfyllning delade upp i två och hela taket fick rikare dekorationsmålning: mörkbrun ådring, växtornament i form av akantus och druvklasar, sam äggstav med merai blå, bruna, röda och gulvita nyanser. Ovanför altaret framställs, inom pärlstavsinramad kartusch, pelikanen som matar ungar ur eget bröst Innanfönster insattes Långhusets nordöstra fönster igensattes och predikstolen flyttades dit, marmorerades och fick ny trappuppgång. På väggen bakom predikstolen gjordes en draperimålning. Nytt altare blev uppsatt Altartavlan fick nytt, rikare ramverk Altarskranket ombyggdes och förminskades, med användande av de gamla snickerierna. Korets fönster fick glasmålningar Golvet omlades, korets golv fick trossbotten Kyrkorummets väggar lagades och vitkalkades Installation av centralvärme skedde, sedan de gamla Gurneyska ugnarna ansågs eldfarliga Installation av elektricitet gjordes, mycket tack vare att orten fått egen elkraftstation

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)