Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ludvika kn, LUDVIKA 3:11 LOVISA ULRIKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3840-8.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOVISA ULRIKA KYRKA (akt.)
Dalarna
Ludvika

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LUDVIKA 3:11

Historik

Kapellag utbrutet under Grangärde omkring 1652 (eget pastorat 1863). Det första kapellet vid Ludvika bruk uppfördes på Hammarbacken 1652. Idag är det endast namnet "Kapellhagen" som erinrar om det gamla kapellets plats. Ny kyrka påbörjades 1752, söder om Ludvika ström. Den befintliga kyrkogården anlades 1782 1784, men har senare utvidgats i omgångar. Öster om kyrkan finns två gravkullar för familjerna Reuterskiöld och Boethius och ett litet gravkapell från 1700 talet, byggt som gravkapell för baron Cedercreutz, men numera använt som bårhus. Klockstapeln är byggd 1908-09 efter ritningar av Gustaf Améen.

I: Träkapell byggt 1652. Riv...

Läs mer i eget fönster

Malmbrytning och järnframställning var de traditionella verksamheterna som tidigt kom att prägla Ludvika bygden, som de flesta andra platser inom Bergslagen. Själva byn var länge oansenlig men kring mitten av 1500-talet anlade Gustav Vasa ett kronobruk på platsen, vid strömmen. Därefter följde en rask expansion av verksamheter som drog nytta av strömmens fall och dammar. Sin första kyrkobyggnad fick Ludvika 1652 då ett kapell uppfördes på den så kallade Hammarbacken, norr om Ludvika Ström. Kapellet var uppfört av timmer och brädfodrat under spåntak. Det ombyggdes och förbättrades på 1690-talet. Hundra år efter sin invigning övergavs...

Läs mer i eget fönster
År 1654 - 1658 Nybyggnad
Ett första träkapell uppförs, norr om Ludvika Ström. Kapellet rymmer ca 55 personer.
År 1749 - 1752 Nybyggnad
Nuvarande kyrkan uppförs. Arkitekt/ Konstmästare Gustaf Adolf Wiman, planritning för byggnaden. Erik Paul Lillia formger takryttaren. Byggmästare J. Möller. Klockstapel uppförs sydväst om kyrkan.
År 1752 - 1752 Rivning
Gamla kapellet rivs
År 1752 - Okänt Invigning
Kapellet invigs i oktober 1752
År 1782 - 1784 Invigning
Kyrkogården anläggs och tas i bruk 1784
År 1788 - 1788 Nybyggnad
Gravkapellet, uppförs
År 1953 - 1953 Utvidgning - Begravningsplats
Stor utvidgning av Gamla kyrkogården
År 1958 - 1958 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården
År 1985 - 1985 Utvidgning - Begravningsplats
Sista utvidgningsetappen av Gamla kyrkogården. Kvarter för urngravar.