Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Leksand kn, ÅLS PRÄSTGÅRD 2:6 ÅLS KYRKA (ÅHLS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

1213-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅLS KYRKA (ÅHLS KYRKA) (akt.)
Dalarna
Leksand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ÅLS PRÄSTGÅRD 2:6

Historik

Medeltida socken. Bjursås utbruten 1583. Kyrkan ligger i utkanten av samhället Insjön, vid vattendraget med samma namn.

Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en lika bred sakristia med tresidig avslutning i öster samt västtorn.

I: Under okänd del av medeltiden uppfördes i gråsten en enkel salkyrka med rakslutet korparti. Möjligen fogades även västtorn och sakristia till kyrkan under medeltiden. I söder fanns ett vapenhus av trä. Sakristian vidgades åt öster 1683-84. Kyrkorummets innertak bestod enligt en inventering från 1628 av två tegelvalv. Av denna kyrka återstår partier av långhusets nordm...

Läs mer i eget fönster

Åhls kyrka anlades i anslutning till byarna som grupperade sig på västra stranden om Insjön, som utgör en vik skapad av Österdalälven. Landskapet kring älven och sjöarna har sedan urminnes tider utgjort bördiga jordbruksbygder. Det strategiska läget, strax söder om Siljan och vid viktiga sjö- och landsvägar främjade också tidigt etableringen av ett kapell på platsen, som fram till 1613 förblev underställt moderkyrkan i Gagnef. Från och med 1700-talet kom dock Åhlsbygden att särskilja sig från de omgivande jordbrukssocknarna.

Gruvdriften kring järn- och kopparfyndigheterna skapade en betydande inflyttning och en social förändring....

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1399 Nybyggnad
Äldre stenkapell uppförs på platsen
År 1761 - 1767 Nybyggnad
Ny kyrkobyggnad uppförs på den äldre kyrkobyggnadens plats. Material och del av murverken återanvänds. Byggmästare Per Schultzberg.
År 1794 - 1794 Nybyggnad
Bårhuset av sten uppförs nordväst om kyrkan i vinkel med tornet.
År 1824 - 1824 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt väster; stenmuren och portarna uppförs
År 1864 - 1864 Nybyggnad
Nytt bårhus uppförs nordost om kyrkan. Byggs av trä och rappas
År 1888 - 1888 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot norr, norra kyrkogårdsmuren rivs för ändamålet. Materialbod uppförs, kombineras med spruthus och stall.
År 1942 - 1942 Utvidgning - Begravningsplats
Västra kyrkogården anläggs
År 1978 - 1978 Utvidgning - Begravningsplats
Östra kyrkogården anläggs