Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hedemora kn, VILAN 1:3 STJÄRNSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1266-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STJÄRNSUNDS KYRKA (akt.)
Dalarna
Hedemora

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VILAN 1:3

Historik

Den murade kyrkan uppfördes 1885-87 efter ritningar av arkitekt H. T. Holmgren. Den består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt avslutat korutsprång, som ursprungligen innefattade en med skärm avdelad sakristia, samt västtorn.
Den sandfärgade slaggtegelkyrkan har ett utpräglat nygotiskt formspråk med strävpelare, spetsbågiga fönsteröppningar samt perspektivportaler. Tornet har spetsiga sidogavlar, hörnfialer och kröns av en åttkantig spira. Långhuset täcks av ett sadeltak, det lägre koret har valmat tak. Kyrkan har två ingångar, i väster och söder.
Murarna är invändigt vitputsade. Kyrkorummets tegelröda innertak med synlig...

Läs mer i eget fönster

Redan på 1400-talet fanns en hytta vid platsen, som då benämndes Sund. Runt om i bygden grundades under följande sekler en rad hyttor och hammarsmedjor. I början av 1700-talet anlade Gabriel Stiernkrona och Christopher Polhammar ett manufakturverk på platsen, och namnet ändrades till Stjernsund. Under Polhems tid höll man gudstjänst två gånger i månaden i ett litet provisoriskt kapell; intill byggnaden uppfördes 1729 en klockstapel. Tio år senare kunde Stjärnsunds första kyrka invigas, två år efter den stora branden som ödelade bruket. Den nya brukskyrkan, en mindre korsbyggnad av trä med rappad utsida, var uppförd på nuvarande Stal...

Läs mer i eget fönster
År 1709 - 1709 Nyanläggning
En lokal tas i bruk för sporadiska gudstjänster vid bruket
År 1729 - 1729 Nybyggnad
En klockstapel uppförs
År 1739 - 1739 Nybyggnad
Brukets första kyrka uppförs på den nu s.k. stallbacken
År 1774 - 1774 Flyttning
Kyrkobyggnaden flyttas till herrgårdsområdet och införlivas i anläggningens symmetri
År 1795 - 1795 Nyanläggning - Begravningsplats
En kyrkogård anläggs på Grabbudden, norr om herrgården
År 1885 - 1887 Nybyggnad
Arkitekt H.F. Holmgren, förslag fr. 1883. Byggm. Lindvall. Ny kyrka i nygotisk stil uppförs på nuvarande plats (ny placering).
År 1889 - 1889 Nybyggnad
Ett bårhus uppförs, strax norr om kyrkan, på nya kyrkogården
År 1896 - 1896 Rivning
Gamla kyrkan rivs efter att nya kyrkobyggnaden färdigställs