Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Avesta kn, LILJAN 15 M.FL. KRYLBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kyrlbo1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRYLBO KYRKA (akt.)
Dalarna
Avesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

LILJAN 15

PASTORN 1

Historik

Krylbos utveckling som samhälle är helt förknippat med järnvägen. Det första järnvägsspåret nådde platsen 1873 och snart blev Krylbo en av de mest betydande knutpunkterna i landets järnvägsnät. Kring stationen växte ett nytt samhälle upp och industrier etablerade sig i anslut-ning till spåren. År 1904 blev Krylbo municipalsamhälle och 1919 köping. I detta sammanhang tilltog också behovet av en egen och lämplig gudstjänstlokal samt av utrymmen för för-samlingsverksamheten på platsen, sockenkyrkan i Folkärna låg en och en halv mil bort. Under en period hölls gudstjänsterna i skolan och i tingshuset. I januari 1922 antogs dock ett förs...

Läs mer i eget fönster

Krylbo blev ett betydande samhälle när järnvägen anlände under 1800 talets andra hälft. I januari 1922 antogs ett förslag om att köpingen skulle få egen kyrkobyggnad; redan året därpå kunde den invigas. Kyrkan och det sammanbyggda församlingshemmet bildar tillsammans en vinkelformad plan, varav själva kyrkorummet utgör den ena flygeln. Den reveterade träbyggnaden fick i samband med en omfattande restaurering 1952 efter förslag av arkitekt Knut Nordenskjöld nuvarande tegelröda färgsättning. Byggnadens yttre är enkel med vissa klassicerande inslag; fasaden mot gatan har en rusticerad portal och hörnpilastrar. Över kyrkans sadeltak rid...

Läs mer i eget fönster
År 1922 - 1923 Nybyggnad
Kyrkan och församlingshemmet uppförs. Ingenjör: B. Brander Byggmmästare: W. Allvin.
År 1923 - 1923 Invigning
Kyrkan och församlingshemmet invigs den 21 oktober 1923
År 1924 - 1924 Nyanläggning - Inhägnad
Arkitekt Westerberg lämnar ett kostnadsförslag på staket runt det nya kapellet och för planteringar på tomten
År 1973 - 1973 Nybyggnad
Ny församlingsgård anläggs norr om kyrkan. Arkitekt: L. Holmer.