Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, BOTTNA 12:1 BOTTNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND900327/033

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOTTNA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BOTTNA 12:1

Historik

FÖRSAMLING 1995: BOTTNA
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 392, år 1900: 631, år 1995: 237

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en höjd omgiven av bebyggelse och odlingsmark. Läget ansluter till en korsväg med större vägar från tre väderstreck. Kyrkan är belägen på impedimentmark centralt i den större dalgång med odlingsmark som leder ned mot kusten och Bottnefjorden. Den fornlämningsrika Bottnadalen bildar riksintresse med småskalig jordbruksbebyggelse och medeltida kyrkor. Monumentalgravar, gravfält och hällristningar är några fornlämningstyper som förekommer. Bottna socken ligger norr om Sotenäsl...

Läs mer i eget fönster