Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, SÖDERALA PRÄSTBORD 2:1 SÖDERALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3977-16.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDERALA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖDERALA PRÄSTBORD 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan som antagligen har sin tillkomst under andra hälften av 1100-talet eller senast under 1200-talets första år. Portalen i södra korsarmen anses höra ihop med den ursprungliga byggnaden, den är daterad till tidigt 1200-tal och kyrkans tillkomsttid är därför osäker. Den har tidigare ansetts vara uppförd på 1100-talet. Kyrkan tillhör den såkallade Sigtunagruppen. Söderala kyrka är den bäst bevarade kyrkan från denna stilgrupp. Kyrkan är byggnadshistoriskt och arkitektoniskt mycket intressant och unik då den är den som i sin korsform är bevarad från byggnadstiden. De övriga kyrkorna i Sigtunagruppen är antingen rivna eller kraftigt...

Läs mer i eget fönster
År 1150 - 1230 Nyanläggning
Den första kyrkan uppförs i form av en korskyrka med centraltorn och absid. Kyrkan murades av gråsten. Tunnvalv av gråsten och kalksten slogs över koret, korsarmarna och korsmitten. Absiden försågs med ett hjälmvalv av kalksten. Över långhuset uppfördes sannolikt ett valv av trä (eftersom puts kvarsitter ovanför föreliggande senmedeltida kryssvalv). I södra korsarmen infogades en romansk portal av kalksten med kolonner, bas och kapitäl.
År 1703 - 1703 Ändring
Klockstapeln nämns första gången. (Oklart om det är nuvarande klockstapel, men fullt möjligt).
År 1748 - 1748 Ändring
Årtalet 1748 finns inhugget i Klockstapelns resvirke, det vill säga Klockstapeln är senast från detta år.
År 1851 - 1851 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården samt borttagande av bogårdsmurens trätäckning, som nämns som ”utnött”. Den nya delen verkar ha varit utan omgärdning till 1861.
År 1861 - 1861 Nyanläggning - Inhägnad, staket
Nytt staket av järn runt kyrkogården. Uppenbarligen revs de sista resterna av bogårdsmuren i samband med detta.
År 1876 - 1876 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åter öster
År 1895 - 1895 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården 25 meter söderut. Uppförande av bisättningshus på den nya delen av kyrkogården. Det byggdes i nyklassicistisk stil med kistförvaring i källarvåning. I källarvåningen inmurades de gravstenar som hade bortflyttats från kyrkans golv i samband med renovering 1873-74.
År 1951 - 1951 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården österut.
År 1959 - 1959 Flyttning
Klockstapeln återuppfördes på kyrkogården, på ny plats ett par hundra meter öster om kyrkobyggnaden.