Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, KYRKÅSEN 4:2 SANDVIKENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3950-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDVIKENS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKÅSEN 4:2

Historik

Sandvikens kyrka är en basilika byggd i tegel; dess plan är rektangulär med ett smalare, utskjutande kor i öster. Klocktornet är placerat över koret i öster. Klocktornet är placerat över koret. Tornhuven är byggd i avsatser och klädd med spån. Den kopparklädda spiran kröns av ett förgyllt kors. Långhusets tak täcks av lertegel. Fasaderna är putsade i en rödbrun nyans. Västgavelns murade blinderingar, de spetsbågiga, blyinfattade fönstren och portalens fyrpassfönster anknyter till medeltida kyrkoarkitektur.

Kyrkorummet består av ett mittskepp, täckt av ett tunnvalv, samt två lägre sidoskepp skilda från mittskeppet av tre par kolonn...

Läs mer i eget fönster

Då kyrkan uppfördes 1929-31 blev det helt enligt de intentioner arkitekten Lars Israel Wahlman hade. Kyrkorummet blev en helt ny skapelse utan krav på anpassning till äldre inventarier eller kompromisser. Av den anledningen skapades ett helt program för dess ut-smyckning vilket inkluderade allt från altartavlan och predikstolen till dopfunten och armatur-erna. Det konst¬närliga dekorationsarbetet gjordes i stor utsträckning av Gunnar Torhamn.

År 1887 - 1887 Nyanläggning - Begravningsplats
En kyrkogård anläggs vid kyrkan.
År 1902 - 1902 Ändring
De första initiativen till en ny kyrka tas.
År 1906 - 1906 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas så att Göranssonska begravningsplatsen och kyrkogården binds samman. Ett gravkapell uppförs.
År 1929 - 1931 Nybyggnad
Sandvikens nya kyrka byggs efter Wahlmans vidareutvecklade ritningar från 1921 och dekoreras av G Torhamn, bl.a. altartavla, predikstol och fönster. En orgel installeras, byggd av Åkerman & Lund. Två mindre kyrkklockor, gjutna hos Bergholtz & Co 1889, flyttas från Sandvikens gamla kyrka. Två nya klockor köps in, även de från Bergholtz & Co.

Bergholtz & Co (Klockgjuteri)

Gunnar Torhamn (Konstnär)

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

Åkerman och Lund (Orgelbyggare)

År 1931 - 1931 Tagen ur bruk
Sandvikens gamla kyrka tas ur bruk.
År 1933 - 1933 Rivning
Sandvikens gamla kyrka rivs.
År 1935 - 1935 Ändring
Församlingens namn ändras från Högbo till Sandvikens.
År 1948 - 1948 Ändring
En Staffanstaty huggen av O Antonsson skänks av S Göransson och placeras ett stenkast framför kyrkans entré.
År 1953 - 1953 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder.
År 1966 - 1966 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund invigs på kyrkogården.