Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, OVANSJÖ PRÄSTBORD 4:1 OVANSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3926-10.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OVANSJÖ KYRKA (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OVANSJÖ PRÄSTBORD 4:1

Historik

Text saknas för närvarande

Ovansjö kyrkoanläggning ligger vid landsvägen i samhället Kungsgården. Ett sockencentrum har vuxit fram kring kyrkan och idag finns en f.d. komministergård samt prästgård med ekonomibyggnader bevarade. Ovansjö kyrka har sitt ursprung i medeltiden men byggdes om till det utseende den har i dag åren 1760-62 efter ritningar av Gävles stadsmurmästare Daniel Lundqvist.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
Uppgift om en kyrka av sten i Ovansjö vid århundradets mitt. Den ännu bevarade sydportalen i kalksten tillverkas under 1200-talet.
År 1400 - 1499 Ändring
Flera om- och tillbyggnader samt restaureringar.
År 1657 - 1657 Ändring
Klockstapeln av obekant ålder, repareras. Klockstapeln står troligen i kyrkogårdens sydvästra hörn.
År 1688 - 1688 Nybyggnad
En klockstapel av trä uppförs och ersätter den äldre.
År 1700 - 1799 Nybyggnad
Ett annex (för närvarande personal- och förrådsutrymme) byggs direkt nordost om kyrkan.
År 1740 - 1759 Rivning
Mitten av 1700-talet En stiglucka på kyrkogården rivs.
År 1763 - 1763 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas. En stiglucka byggs.
År 1768 - 1768 Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren görs högre.
År 1780 - 1780 Nybyggnad
En bod av sandsten och tegel, uppförd någon gång på 1700-talet, förses med en dödskalle av driven koppar och betecknas som benhus.
År 1788 - 1788 Nybyggnad
En andra stiglucka byggs.
År 1791 - 1791 Nybyggnad
En materialbod av tegel uppförs. (Eventuellt det s.k. annexet.)
År 1795 - 1795 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1826 - 1828 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1842 - 1842 Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmurens spåntak avlägsnas.
År 1924 - 1924 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt väster.
År 1941 - 1941 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1954 - 1954 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1963 - 1965 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr fram till ån.