Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, JÄRBO 83:1 JÄRBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3920-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRBO 83:1

Historik

Text saknas för närvarande

Järbo kyrka började uppföras år 1860 efter att den gamla kyrkan förstörts genom snöras. Timmerstommen kläddes med panel fyra år efter uppförandet. Kyrkobyggnaden är en korskyrka med drag av gotisk träarkitektur.

År 1856 - 1856 Nyanläggning
Järbos första kyrka tas i bruk. Kyrkan förstörs 1860 genom väldiga snömassor på taket.
År 1860 - 1860 Nybyggnad
Arbetet med att bygga en ny kyrka startar. Ritningar uppförs av järnvägsingenjör, sedermera Gävles stadsarkitekt M.A. Spiering och eventuellt med inblandning av kapten L.E. Åhrman, anställd vid Statens järnvägsstyrelse. Timmermannen Erik Lundin leder arbetet. Kyrkan får ett tak klätt med takspån.

Erik Lundin (Byggmästare)

M A Spiering (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas i söder och öster enligt förslag av Gävles länsarkitekt Magnus Dahlander. Ett brunmålat bårhus med spåntak uppförs i det sydöstra hörnet.

Magnus Dahlander (Arkitekt)

År 1940 - 1943 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1963 - 1963 Ändring - Begravningsplats
Ett nytt bisättningshus uppförs vid kyrkogårdens nordöstra hörn. Byggnaden ritas av arkitekt Sten Dalén och uppförs med vitputsad fasad och spåntak. Eventuellt kyrkogårdsutvidgning med minneslund. Tornkorset omförgylls.

Sten Dalén (Arkitekt)