Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, ÖN 3:1 JÄRVSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3990-10.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRVSÖ KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖN 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

Den första stenkyrkan på Kyrkön uppfördes sannolikt under 1100- eller 1200-talet, men hur den såg ut eller om den föregåtts av någon träkyrka på platsen är inte känt. Troligen försågs kyrkan i likhet med andra kyrkor i landskapet så småningom med murade valv, för kring 1520 vet vi att kyrkan var försedd med tre valv som vid denna tid, samtidigt med innerväggarna, försågs med målningar av kyrkomålaren Måns Jansson Gadd. Kyrkan låg då i öst-västlig riktning och bestod av ett långhus med sadeltak med några mindre utbyggnader på norra respektive södra långsidan. När ortens befolkning växte under 1700-talets första decennier ansågs kyrka...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning
Den första stenkyrkan på platsen uppförs.
År 1628 - 1628 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkan omges av en bogårdsmur med minst två portar i muren. I kyrkans klockstapel finns en liten och en stor kyrkklocka.
År 1703 - 1703 Nybyggnad
En ny klockstapel av trä med lökkupol uppförs, vilken bär upp tre kyrkklockor. Storklockan gjuts om.
År 1715 - 1715 Nybyggnad
Ett bårhus byggs.
År 1749 - 1749 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Två nya stigportar byggs och bogårdsmur med trätak uppförs även på kyrkogårdens västra sida.
År 1829 - 1829 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkan uppges vara inhägnad på västra, norra och östra sidan med stenmur under tak av bräder och på södra sidan av plank och gärdesgård, ”Emedan kyrkogården utvidgats åt söder”.
År 1838 - 1838 Utvidgning - Begravningsplats
Begravningsplatsen har nu också blivit betydligt utvidgad söderut.
År 1866 - 1866 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas söderut.
År 1913 - 1913 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åter mot söder.
År 1936 - 1936 Nyanläggning - Begravningsplats
En ny kyrkogård för familjegravar anläggs i västra sluttningen.
År 1952 - 1952 Nyanläggning
Urnlund anläggs på kyrkogården.
År 1958 - 1963 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården efter förslag från trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff.

Ulla Bodorff (Landskapsarkitekt)

År 1989 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs på kyrkogårdens västra del, nära den s.k. Lillälven efter ritningar av landskapsarkitekt Roland Karlsson, Järvsö.

Roland Karlsson (Landskapsarkitekt)

År 2004 - 2004 Ändring
Ett antal stora björkar på kyrkogården fälls.