Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, SÄTRA 24:3 MARIAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Mariakyrkan exteriör 3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIAKYRKAN (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

SÄTRA 24:3

Historik

Mariakyrkan är upförd 1971 efter ritningar av Höjer & Ljungqvist arkitektkontor.
Kyrkan med de angränsande församlingslokalerna ligger vid ett torg i förorten Sätra i norra delen av Gävle stad. Stadedelen planlades och byggdes 1964-72 efter en arkitekttävling som vanns av Höjer & Ljungqvist. Flera av byggnaderna samt kyrkan ritades av arkitektfirman.
Kyrkan med omgivande anläggning är utförd i vitslammat tegel i stramt geometriska former. Kyrkorummet är kvadratiskt med plant tak och högre än förmsamlingsdelarna nordväst om kyrkan. Intill entre'n står ett fristående klocktorn klätt med svartmålat trä. Kyrkorummet har interört ett pla...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är ritad av arkitektbyrån Höjer & Ljungqvist och är disponerad som en hel anläggning med stora personal- och verksamhetsutrymmen förutom själva kyrksalen. Mot norr sträcker sig en rektangulär huskropp i suterräng där den östra halvan är ursprunglig från 1971 medan den västra tillkom i och med den stora ombyggnaden 1992.

År 1970 - 1971 Nyanläggning
Kyrkan uppförs efter ritningar av arkitekt Fritz Ridderstolpe, arkitektbyrå Höjer & Ljungqvist, och innehåller kyrkorum, sakristia, personalrum, samlingssal, konfirmandsal, storstuga och barnsal för kyrkans barntimmar. Fasaderna består av vitt tegel och taken är platta med vissa installationer för ventilationen. Orgeln börjar byggas 1971 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund. Korset i koret tillverkas av Per Nilsson-Öst, Järvsö. En ambo står på vardera sida om altaret.

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

Fritz Ridderstolpe (Arkitekt)

Höjer & Ljungqvist Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1991 - 1992 Ändring
Kyrkan byggs till med fler personalutrymmen, bl.a. en pastorsexpedition, större kök och fler kontor. Annasalen utvidgas samtidigt. Ett glasat vindfång byggs på vapenhusets södra fasad.