Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hällefors kn, HÄLLEFORS KYRKBY 4:4 HÄLLEFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hallefors.123.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLEFORS KYRKA (akt.)
Örebro
Hällefors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄLLEFORS KYRKBY 4:4

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan uppfördes ursprungligen som kapell 1644 vid det då nyanlagda Hällefors silververk. Det var en åttkantig rektangulär byggnad av timmer med avfasade hörn och rödmålade spånklädda fasader. Kapellet blev efter hand för litet för den växande befolkningen och utvidgades på 1740-talet med korsarmar i norr och söder med en spånklädd takryttare över korsmitten. 1793 revs den äldre sakristian och ersattes med en ny öster om koret, kyrkan fick då sin nuvarande storlek.

För mer historik rörande kyrkans historia se kyrkobyggnaden/kyrkan samt bifogad PDF.

År 1644 - 1644 Nybyggnad
Hällefors kyrka uppfördes ursprungligen som kapell. En rektangulär byggnad av timmer med avfasade hörn, åttkantig rektangulär byggnad. Byggnaden blev snart spånklädd och målad.
År 1767 - 1767 Nybyggnad
En ny sluten klockstapel uppfördes och ersatte en äldre.