Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Degerfors kn, NYSUNDS KYRKA 1:1 NYSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

nysund.154.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYSUNDS KYRKA (akt.)
Örebro
Degerfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NYSUNDS KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NYSUND

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2102, år 1900: 3073, år 1995: 1895

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen utbröts 1638 ur Rudskoga (och Kvistbro) församling. Den bildades av ett flertal byar utefter Letälven, belägna dels på Värmlandssidan, dels på Närkesidan.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på Värmlandssidan av älven i tätorten Åtorp, nära den östra sockengränsen. Den nuvarande träkyrkan från 1630-talet har troligen haft ett litet medeltida kapell som föregångare, uppfört på den till Riseberga kloster hörande egendomen Sunds gård (låg troligen på Närksidan). Kapellet tjänade sannolikt som andaktställe för de vägfar...

Läs mer i eget fönster

Inventering 2003

KYRKOMILJÖN - Nysund är Karlstads stifts sydöstligaste församling. Socknen består av dal- och strandbygder vid Letälven och Skagern och glesbebyggd skogsbygd. Nysunds socken bildades på 1630-talet av ett flertal byar utefter Letälven, belägen på ömse sidor om gränsen mellan Värmland och Närke. En liten kyrka, Skogsbo kapell, fanns på den till Riseberga kloster hörande egendomen Sunds ägor redan under medeltiden. Kapellet var sannolikt uppfört som ett andaktsställe för vägfarande på Letstigen. Nysunds sockens näringsliv har präglats av åker- och skogsbruk samt järnhantering vid bl a Håkanbol och Ölsboda bruk. Sock...

Läs mer i eget fönster