Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gällivare kn, VAHTJER 1 GÄLLIVARE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1104-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÄLLIVARE GAMLA KYRKA (akt.), GÄLLIVARE GAMLA KYRKA (LAPPKYRKAN) (akt.)
Norrbotten
Gällivare

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

VAHTJER 1

Historik

Gällivare gamla kyrka är belägen i ett skogsområde i en utkant av en senare uppvuxen tätort. Kyrkan uppfördes 1746-1747 och är ortens äldsta byggnad. Den benämndes från början Fridrich efter Fredrik I. En folklig benämning är "ettöreskyrkan". Under senare tid används även namnet Lappkyrkan.
Väggarna är av brädfodrat timmer och står under spåntäckt sadeltak. De äldsta består av långhuset och det rakavslutade koret i öster som är av samma höjd och bredd samt den vidbyggda sakristian i norr. 1753 uppfördes en korsarm i söder under ledning av den finländske byggmästaren Hans Biskop och vapenhus i söder. 1779 byggdes vapenhuset i väst...

Läs mer i eget fönster

Gällivare gamla kyrka byggdes som en liten, timrad långhuskyrka med vapenhus mot västgaveln. Kyrkan som byggdes av byggmästare Hans Biskop, byggdes under perioden 1746-1747. Korsarmen byggdes 1752-1753 med egen ingång i söder, där porten har ett högt överljus Den stora tillbyggnaden har helt förändrat kyrkans ursprungliga form. Vapenhuset tillkom 1779. Fasaderna tilläggsisolerades på 1960-talet och fick en liggande tjärstruken träpanel.

År 1738 - 1738 Nyanläggning
Beslut i Riksens ständer att uppföra kyrka
År 1744 - 1744 Invigning
11 november. Invigning av kyrkogården
År 1747 - 1747 Nybyggnad
Byggnaden påbörjad 1747, succesivt färdigställd,
År 1768 - 1768 Nybyggnad
Klockstapeln kommer till