Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Habo kn, BRANDSTORP 1:31 M.FL. BRANDSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/176:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRANDSTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Habo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRANDSTORP 1:31

BRANDSTORP S:3

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BRANDSTORP

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 526, år 1900: 967, år 1995: 598

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församling utbruten ur Daretorp (och Velinga) 1626.

LÄGE OCH OMGIVNING - Det första träkapellet uppfördes sannolikt redan under medeltiden, vid Hälleholms gård. Medeltidskapellet flyttades vid 1600-talets början i anslutning till Skämningsfors säteri. På samma plats påbörjades 1697 den befintliga kyrkan. Kyrkan ligger vid Skämningsforsens förgrening på svallgrusranden vid Hökens ås på Vätterns västra strand. Till kyrkomiljön hör prästgård och församlingshem. Kyrkogården omges av en timrad inhägnad, en av få ännu bevarade...

Läs mer i eget fönster