Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värmdö kn, BERG 11:1 MÖJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0679

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖJA KYRKA (akt.)
Stockholm
Värmdö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BERG 11:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Möja kyrka uppfördes av fortifikationsbyggmästare Carl Öhrn på uppdrag av Möja kapellförsamling. Arbetet med kapellets uppförande påbörjades 1768 och kapellet stod klart för invigning året därpå. 1840 tillfogades långhuset ett vapenhus med en mindre tornspira i väster som 1885 ersattes av dagens goticerande tornspira. Interiören präglas av en större restaurering av arkitekt Martin Hedman 1924-1938.

Möja kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet kulturminneslagen och ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Möja (Myghi, 1538) har in på 1900-talet uttalats so...

Läs mer i eget fönster

Möja kyrka uppfördes av fortifikationsbyggmästare Carl Öhrn på uppdrag av Möja kapellförsamling. Arbetet med kapellets uppförande påbörjades 1768 och kapellet stod klart för invigning året därpå. 1840 tillfogades långhuset ett vapenhus med en mindre tornspira i väster som 1885 ersattes av dagens goticerande tornspira. Interiören präglas av en större restaurering av arkitekt Martin Hedman 1924–1938.
Möja kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet kulturminneslagen och ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Möja (Myghi, 1538) har in på 1900-talet uttalats som Mya eller Myan vilket kan vara en avledning på de dialektala orde...

Läs mer i eget fönster
År 1630 - 1639 Nybyggnad
Kyrkobyggnad på nuvarande kyrkplats.
År 1725 - 1725 Nyanläggning
Gravhäll i röd sandsten över Erik Andersson och hans hustru Karin SLM Larsdotter i Löka. Senare placerad framför södra vapenhusporten, flyttad från Värmdö kyrkogård.
År 1755 - 1755 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården anläggs.
År 1768 - 1769 Nybyggnad
Nuvarande kyrka uppförs 1768 under fortifikationsbyggmästaren Carl Örns ledning. Invigs 1769.
År 1948 - 1949 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr samt förses med ett bårhus ritat av arkitekt Martin Hedman.
År 1987 - 1987 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund inrättas i kyrkogårdens södra del.
År 1989 - 1989 Ändring - Inhägnad, mur
Grindstolpar med grind tillverkas efter gammal förlaga till kyrkogårdens södra ingång av Allan & Erik-Petter Westerberg, Tornö.