Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värmdö kn, KYRKUDDEN 1:1 DJURÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0651

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DJURÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Värmdö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKUDDEN 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Djurö kyrka uppfördes på initiativ av rådman Joseph Månson, Stockholm och bekostades av densamme. Vid hans död 1682 var kyrkan ännu inte färdigställd och arbetet avslutades av sonen, kapten Erich Furugren (ca 1651- 1690). Efter sina föräldrar namngav Furugren kapellet S: te Josephae Mariae Kiörkia och det invigdes av magister Ericus Noraeus, kyrkoherde i Värmdö pastorat, den 10:e söndagen efter trefaldighet, den 12 augusti, 1683. Djurö kyrka bevarar flera av sina ursprungliga särdrag och är Stockholms äldsta bevarade skärgårdskyrka. På 1930-talet omgestaltades interi...

Läs mer i eget fönster

Djurö kyrka uppfördes på initiativ av rådman Joseph Månson, Stockholm och bekostades av densamme. Vid hans död 1682 var kyrkan ännu inte färdigställd och arbetet avslutades av sonen, kapten Erich Furugren (ca 1651–1690). Efter sina föräldrar namngav Furugren kapellet S:te Josephae Mariae Kiörkia och det invigdes av magister Ericus Noraeus, kyrkoherde i Värmdö pastorat, den 10:e söndagen efter trefaldighet, den 12 augusti, 1683. Djurö kyrka bevarar flera av sina ursprungliga särdrag och är Stockholms äldsta bevarade skärgårdskyrka. På 1930-talet omgestaltades interiören under arkitekt Erik Fants ledning.

Joseph Månson (1620-tal–16...

Läs mer i eget fönster
År 1630 - 1639 Ändring
Karta över Färentuna och Värmdö häraden, upprättad av Sven Månsson (ca 1630–1640) visar två kyrkogårdar i Djurhamn. Den ena är belägen ungefär vid nuvarande kyrkplats, den andra längre in i hamnen
År 1638 - 1638 Invigning
Djurhamns kapell invigs under namnet S:te Josephae Mariae Kiörka
År 1730 - 1730 Nybyggnad
Ny klockstapel, belägen väster om kyrkan.
År 1780 - 1789 Ändring
Församlingen förvärvar den intill kyrkan liggande krogen och upplåter den till komministerbostad
År 1812 - 1812 Rivning
Kyrkogårdens stenmur rivs.
År 1834 - 1834 Nybyggnad
Nuvarande prästgård uppförs på den gamla krogens grund.
År 1836 - 1836 Nybyggnad
Klockstapel uppförs norr om kyrkan och kläs med stående locklistpanel ATA. som rödfärgas och förses med vita luckor och lister.
År 1919 - 1919 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot norr.
År 1923 - 1923 Nybyggnad
Gravkapell uppförs på kyrkogårdens nordvästra hörn efter ritningar upprättade av arkitekt Anders Hedblom.
År 1986 - 1986 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt söder enligt förslag av trädgårdsarkitekt Sven Fasth, Gävle.
År 1999 - 1999 Ändring - Park/Trädgård
Trädvårdplan för kyrkogården, minneslunden och strandkanten upprättas av Harald Kratschmer.