Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, HUSBY 4:3 BRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0101533

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRO KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUSBY 4:3

Historik

Bro kyrka är belägen i lantlig miljö någon kilometer sydväst om Bro samhälle ungefär halvvägs mellan Stockholm och Enköping. Kyrkan är murad av kluven gråsten med tegelbitar som skolstenar. Vapenhusets gavel, långhusets östgavel och sakristian är dock helt av tegel. Murarna formar en salkyrka med fullbrett korparti, vapenhus i söder samt sakristia i öster. Två ingångar finns, den ursprungliga i långhusets sydmur och den sekundärt upptagna i västgaveln. Mansardtaket är spånklätt. Den äldsta delarna av kyrkan utgörs av långhusets murar och härrör troligen från 1100-talets slut. Ungefär ett sekel senare eller o 1300 utvidgades kyrkan m...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans äldsta delar härrör från 1100-talet och utgör den romanska kyrkans långhus. Under 1300-talet revs det äldre koret och kyrkan förlängdes österut till en rektangulär salkyrka, med ett kor som hade samma bredd som långhuset och med en sakristia i norr. Under 1400-talet förlängdes kyrkan med en travé åt väster och ett vapenhus kom till i söder.
Den nuvarande sakristian uppfördes 1778-80. Samtidigt revs den medeltida sakristian.
Under 1700-talet upphöggs den norra långväggens fönster, och äldre fönster på sydsidan samt befintliga fönster åt väster förstorades. Under 1770-talet tillkom entrén i väster, som dock har breddats un...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Orappad gråstenskyrka med långhus, smalare kor och absid. Dopfunten tillverkas.
År 1673 - 1673 Nybyggnad
En äldre klockstapel uppförs.
År 1731 - 1731 Nybyggnad
Den nuvarande klockstapeln uppförs. Stapeln hade ursprungligen en öppen konstruktion.
År 1766 - 1766 Plantering
Större trädplantering omtalas.
År 1778 - 1778 Utvidgning - Begravningsplats
I samband med den stora kyrkoreparationen utvidgas kyrkogården och den gamla kyrkogårdsmuren läggs om helt.
År 1843 - 1843 Ändring - Inhägnad, mur
Större reparation av bogårdsmuren.
År 1859 - 1859 Ändring
De äldre stigluckorna ersätts med järngrindar.
År 1880 - 1889 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt väster. Ingången i väster tillkommer med granitstolpar och järngrindar. Klockstapeln brädfodras.
År 1886 - 1886 Nybyggnad
Ett gravkor uppförs för greve Erik Josias Filip Sparre efter ritningar av arkitekt Herman Holmgren.
År 1978 - 1979 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården. Ekonomibyggnad uppförs efter ritningar av Matell & Co arkitekturkontor AB.

Matell & Co arkitektkontor AB (Arkitektkontor)