Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundbyberg kn, SUNDBYBERG 2:19 SUNDBYBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1054

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDBYBERGS KYRKA (akt.)
Stockholm
Sundbyberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SUNDBYBERG 2:19

Historik

Sundbybergs kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekt Axel Sjögren och invigdes 1911.
Kyrkan uppfördes i jugendstil och hämtar tydliga influenser från Hjorthagskyrkan i Stockholm, som invigdes 1909 och är ritad av arkitekten Carl Bergsten.
Axel Sjögren (1877-1962) var verksam i Stockholm från 1903 och har inte ritat några andra kyrkor.

Den tid som kyrkan uppfördes var en brytningstid i svenskt kyrkobyggande arkitektoniskt, men även i liturgiskt avseende. 1800-talets historiserande nygotik stod mot mer moderna uttrycksmedel. Kyrkorådet bjöd in två arkitekter att upprätta förslag till den nya kyrkan i Sundbyberg. Den ene arkitek...

Läs mer i eget fönster

Sundbybergs kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekt Axel Sjögren och invigdes 1911.
Kyrkan uppfördes i jugendstil och hämtar tydliga influenser från Hjorthagskyrkan i Stockholm, som invigdes 1909 och är ritad av arkitekten Carl Bergsten.

Axel Sjögren (1877–1962) var verksam i Stockholm från 1903 och har inte ritat några andra kyrkor.
Den tid som kyrkan uppfördes var en brytningstid i svenskt kyrkobyggande arkitektoniskt, men även i liturgiskt avseende. 1800-talets historiserande nygotik stod mot mer moderna uttrycksmedel. Kyrkorådet bjöd in två arkitekter att upprätta förslag till den nya kyrkan i Sundbyberg. Den ene arkite...

Läs mer i eget fönster
År 1908 - 1911 Nybyggnad
1908 Beslut fattas att kyrkan skall uppföras efter ritningar av arkitekt Axel Sjögren. 1910 Triumfkrucifix tillverkas av bildhuggaren Carl Hyllengren. 1911 Kyrkan invigs