Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristinehamn kn, LILJEBÄCK 1:7 KRISTINEHAMNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 0075

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRISTINEHAMNS KYRKA (akt.)
Värmland
Kristinehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LILJEBÄCK 1:7

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KRISTINEHAMN

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1430, år 1900: 6775, år 1995: 20521

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen utbröts ur Varnum 1642. År 1960 införlivades sistnämnda socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - När Kristinehamn 1642 fick sina stadsprivilegier flyttades den gamla sockenkyrkan i Varnum till en plats nära ån, c:a 300 m nordväst om Kristinehamns nuvarande kyrka. Den nuvarande stenkyrkan byggdes vid 1800-talets mitt som efterträdare till Varnums gamla kyrka och placerades mer centralt i staden.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den om- och tillbyggda flyttade träkyrkan från Varnum hade troligtvis av medeltida ursprung. I slutet...

Läs mer i eget fönster
År 2006 - 2006 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Ny stenmur utmed Presterudsvägen.
År 2013 - 2013 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogård.