Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, TUNA PRÄSTBORD 1:9 TUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND880616/031

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUNA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TUNA PRÄSTBORD 1:9

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Tuna kyrka uppfördes 1776-78 på samma plats som medeltidskyrkan. Ritning och kostnadsförslag upprättades av Daniel Hagman redan 1772. I brev 1777 meddelade Överintendentsämbetet dock att de inte godkände Hagmans ritning utan menade, att Tuna som var moderkyrka i ett pastorat, skulle uppföras med torn. Nya ritningar av Olof Tempelman bifogades, vilka följdes även om tornet tillkom först år 1937. Arbetet med den nya kyrkan påbörjades av Hagman, vid dennes frånfälle 1777 övertogs ledningen av sonen Pehr Hagmansson. Kyrkan med endast grund till ett torn invigdes den 5 juli 1778 av kyrkoherde Nil...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - TUNA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1088, år 1900: 3577, år 1995: 6056

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken omnämnd 1314 med Attmar som annex. Från ca 1400 till 1858 pastorat med Attmar och Stöde, 1858-1892 med Attmar. Eget pastorat 1892.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i Ljungans dalgång i kuperad terräng. Kyrkan ligger på en höjd ovanför en udde i sjön Marmen. Odlingsmarken ligger som ett band utmed sjön och i nordöst höjer sig terrängen kraftigt mot skogklädda höjder. Kyrkan ligger för sig mellan odlade områden med gårdar. Läget är detsamma sedan medeltiden. Söder om kyrkan ligger prästgården från 1600-tale...

Läs mer i eget fönster

Kvarteret Tuna prästbord 1:1 i Sundsvalls kommun. Härnösands stift.

Tuna församling bildade under 1800-talet Tuna pastorat tillsammans med Attmar. Bebyggelsen koncentrerades kring Ljungan. Landskapet och bygden uppvisar flertalet fornminnen, som gravhögar och runstenar, vilket vittnar om bosättningar sedan lång tid tillbaka.

Tuna kyrka uppfördes 1776-78 på samma plats som den gamla medeltida kyrkan, rester av de medeltida kyrkomurarna finns kvar i nuvarande kyrkas östra och södra del. Ritning och kostnadsförslag upprättades av stifts- och provinsialbyggmästaren Daniel Hagman redan 1772. I ett brev 1777 meddelade dock Överinte...

Läs mer i eget fönster