Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, NORRSUNDA KYRKA 1:1 NORRSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norrsunda kyrka fr S.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRSUNDA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORRSUNDA KYRKA 1:1

Historik

Norrsunda kyrka är synlig från E4:an mellan Stockholm och Uppsala i närheten av Märsta. Socknen är rik på fornminnen bl.a. finns här kung Nordians gravhög från folkvandringstiden. Det är en östtornskyrka uppförd av gråsten. Långhuset har rektangulär plan, tre kryssvälvda travéer, absidkor med torn, sakristia i norr och vapenhus i söder. Ett gravkor, uppfört i tegel, är vidbyggt öster om vapenhuset på långhusets södra sida. Dess gavelröste är rikt utsmyckat med sandstensskulptur. Kärnkyrkan med sitt östtorn uppfördes under 1100-talet. Senare under medeltiden, 1400-talet, förlängdes långhuset med en travé åt väster, sakristia och vape...

Läs mer i eget fönster

Norrsunda uppförs som en romansk sockenkyrka byggd av utvald gråsten. Den bestod ursprungligen av långhus med två travéer, smalare kor och absid. Den romanska kyrkan har torn över koret i öster i vars ursprungliga valv finns två hål för klocklinor. Ursprungligen har kyrkan haft klockor i tornet som ringdes från koret. Norrsunda kyrka är troligen byggd med Skånela som förebild. Näst kyrkorna i Sigtuna representerar östtornskyrkorna Upplands äldsta kyrkor.

År 1070 - 1099 Nyanläggning
Gravhäll (U 413) av Gävlesandsten som urspr. i liggande ställning täckt en grav på Norrsunda kyrkogård, nu lagd på en bädd av tegel på vapenhusets golv. Tyder på en tidigare träkyrka på denna plats. Äldsta minnet av kyrklig konst inom Norrsunda kyrkas område.
År 1100 - 2001 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument.
År 1150 - 1150 Nybyggnad
Ca 1150. 2/3 av kyrkans långhus, kor med valv, absid och östtorn uppförs
År 1600 - 1699 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs
År 1633 - 1633 Nybyggnad
Sparreska gravkoret uppförs av Ebba Oxenstierna, Vallstanäs gård, till minne av hennes make Johan Sparre död 1632. Gravkoret samman-byggt med kyrkan på långhusets sydsida.
År 1904 - 1904 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas
År 1960 - 1960 Nybyggnad
Begravningskapell byggs i kyrkogårdsmuren norr om kyrkan, ritat av arkitekt Rolf Berg 1958. Sexkantig planform med kupoltak. Ny öppning, och grind i nordvästra delen av kyrkogårdsmuren.
År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder och en urnelund tillkommer.