Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, HUSBY 10:1 HUSBY-ÄRLINGHUNDRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Husby-Ärlinghundra kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY-ÄRLINGHUNDRA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUSBY 10:1

Historik

Husby - Ärlinghundra kyrka, som tidigare legat vid sidan om allfartvägen, är belägen alldeles nära Arlanda flygplats. Troligen har den haft en äldre föregångare. Det är en romansk östtornskyrka uppförd av gråsten, vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Exteriören karaktäriseras av de vitputsade fasaderna och de spånklädda taken, speciellt tornets karnisformade huv från 1719. Långhus, kor med torn och absid uppfördes efter 1100-talet mitt. Sakristia och vapenhus tillkom senare under medeltiden. Långhuset utvidgades med en travé i väster under 1200- eller 1300-talet. 1690 välvdes denna del och höjdes till den övriga kyrkans h...

Läs mer i eget fönster

Husby-Ärlinghundra ingår i en grupp av fyra kyrkor i länet med avvikande arkitektur. Det gemensamma för de fyra kyrkorna är att de har sitt torn i öster som en direkt överbyggnad på koret och är byggda omkring 1150. Av östtornskyrkorna Skånela, Norrsunda och Färentuna kyrkor anses Husby-Ärlinghundra vara uppförd med Skånela kyrka som förebild med en datering till tiden efter 1150. Namnet Husby anger att socknen haft en kungsgård och kyrkan anses vara uppförd på Ärlinghundras husby som en kungsgårdskyrka möjligen på kungligt initiativ. Det troliga anses därför vara att den haft en äldre föregångare av trä.

År 1150 - 1159 Nyanläggning
Långhus, absidkor med gråstensvalv och torn uppförs.
År 1150 - 2003 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument.
År 1714 - 1714 Ändring
En gammal förfallen klockstapel och klocka omnämns.
År 1715 - 1718 Ändring - Inhägnad, mur
Nya tak läggs på muren.
År 1717 - 1717 Nybyggnad
Ny öppen klockstapel uppförs.
År 1960 - 1969 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot söder.
År 1970 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund inrättas. Bårhus uppförs.
År 1977 - 1979 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt väster.
År 1992 - 1992 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.