Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, HAGA KYRKA 1:1 HAGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Haga kyrka fr NV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAGA KYRKA 1:1

Historik

Haga kyrka är belägen norr om Sigtuna i närheten av Granviken. Murarna är av gråsten med tegel i gavlarnas rösten. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare rakt avslutat kor i öster. I norr står en vidbyggd sakristia och i väster en tillbyggnad som troligen utgör ett påbörjat torn, men som idag fungerar som vapenhus. Kyrkan är putsad både ut- och invändigt samt har sadeltak täckt av plåt. Byggnadshistorien är objekt för skilda tolkningar. Efter en renovering på 1970-talet framlades ett förslag till historik tolkning. Det går ut på att sakristian skulle vara den äldsta delen av kyrkan och tidigast anslutits till en träky...

Läs mer i eget fönster

Haga kyrka tillhör den talrika gruppen små medeltidskyrkor i Uppland.
Sannolikt växte kyrkan fram successivt under medeltiden till den byggnad vi ser idag med undantag för det senare rivna vapenhuset. Troligen har kyrkan haft en föregångare i trä.

Kyrkan har en enskeppig plan bestående av ett rektangulärt långhus, ett smalare kor med rak avslutning och mot norr en sakristia samt i väster ett smalare tillbyggt parti. Kyrkan är uppförd av gråsten i form av utvald marksten möjligen med tuktade hörnstenar och med murbruk som bindemedel. Västfasadens gavelröste är murat i tegel med blinderingar. Samtliga valv, bågar samt dörr- och f...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1250 Nyanläggning
1200-talets första hälft. Romansk dopfunt av sandsten, äldre än både sakristian och koret, bör ha anskaffats till den ursprungliga träkyrkan. Har varit uppställd i trädgården på Torslunda gård.
År 1634 - 1634 Nybyggnad
Klockstapeln byggs.
År 1727 - 1727 Ändring
Klockstapeln får sitt nuvarande utseende i samband med en reparation.
År 2003 - 2003 Nyanläggning - Minneslund
Anläggande av minneslund på kyrkogården n orr om kyrkan planeras