Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nynäshamn kn, TORÖ KYRKA 4:1 TORÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3279-002.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Nynäshamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORÖ KYRKA 4:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TORÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 398, år 1900: 441, år 1995: 556

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församling utbruten ur Sorunda under 1600-talet (stundom betraktad som kapellförsamling).

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger längst söderut på Södertörn i en sparsamt uppodlad sprickdal i ett kuperat landskap.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Enligt en uppgift från 1694 var då ett kapell ”nernött och färdigt att byggas å nyo”. Kapellet var troligen av trä, men dess ålder och närmare utformning är inte med säkerhet känd. Riven. Ett nytt kapell, det ännu befintliga, uppfördes på samma plats (och enligt uppgift på samma grund).

DEN BEF...

Läs mer i eget fönster
År 1937 - 1938 Nybyggnad
Klockstapel uppförs

AIX (Okänd)

År 1955 - 1955 Nybyggnad
Nytt bårhus uppförs

Henry Elander (Arkitekt)

AIX (Okänd)

År 1966 - 1966 Ändring - Inhägnad, staket
Trästaketet ersätts med nytt spjälstaket och grind av smide

AIX (Okänd)

Torö kyrka och Landsorts kapell. Sörmländska kyrkor 93, 1967 (Publikation)

År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund invigs

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Ändring
Restaurering av klockstapeln på Lotskyrkogården

AIX (Okänd)

År 2003 - 2003 Ändring
Bårhuset tillbyggs mot N med träbyggnad
År 2004 - 2004 Ändring - Inhägnad, staket
Nytt järnstaket likt det befintliga

AIX (Okänd)