Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, NOLBY 7:122 SVARTVIKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

4100-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVARTVIKS KAPELL (akt.), SVARTVIKS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Utbildning och vetenskap - Skola

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Löneboställe

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Tjänstebostad

Religionsutövning - Kyrka

Utbildning och vetenskap - Skola

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

NOLBY 7:122

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Ursprungligen byggd ca 1850 på initiativ och bekostnad av James Dickson, för att tjäna som skola, skollärarbostad och kyrka i det expanderande trävarusamhället. Byggnaden invigdes 22 juni 1851 av kontraktprosten J Backlund. 1872 uppfördes tornet och 1917 utbyggdes kyrkan med en absid och en ny sakristia samt förrådsrum på ömse sidor om koret i tornets nedervåning. 1 januari 1991 skänktes kyrkan av SCA till Njurunda församling.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med absidförsett kor i norr. Tornet byggt över koret. Sakristia och förrådsrum väster och respektive öster om detsamma. Vape...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - NJURUNDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: -, år 1995: -

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbruten ur Njurunda som kapellförsamling 1854, uppgått i Njurunda 1906. Befolkningstalen för Svarvik ingår i Njurunda.

LÄGE OCH OMGIVNING – Svartviks f.d. sågverkssamhälle är beläget vid kusten ca 10 km söder om Sundsvall.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Brukskapellet byggdes 1848-49, bekostat av James Dickson. Det var avsett att tjäna både som kyrka, skola och lärarbostad och saknade ursprungligen egentligt kor. Ett torn uppfördes 1872 i norr och 1917 fick byggnaden ett tresidigt korutsprång oc...

Läs mer i eget fönster

Utbruten ur Njurunda som kapellförsamling 1854, uppgått i Njurunda 1906.

Kyrkan byggdes för Svartviks sågverskssamhälle 1848-49, bekostat av ägaren James Dickson. Den var ursprungligen avsedd att tjäna både som kyrka, skola och lärarbostad och saknade ursprungligen egentligt kor.

Se även tidigare inventeringar.