Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, ATTMARBY 1:13 ATTMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND880616/178

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ATTMARS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ATTMARBY 1:13

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Attmars sannolikt medeltida kyrka vid sjön Marmen ombyggdes och utvidgades 1760-62 efter uppvisad ritning. Ritningen skulle även användas till Indals kyrka. Av den föregående kyrkan bibehölls delvis ena långväggen och östra gaveln. Detta var ett för stadsbyggmästaren Daniel Hagman ofta brukat sätt att tillvarata en tidigare kyrkas murar. Till sin hjälp hade han sina gesäller, sonen Pehr Hagmanson och Simon Geting (Giettling), vilkas namn finns inristade i putsen synligt från vinden. Invigningen förrättades den 6 januari 1762 av superintendenten i Härnösand Olof Kiörning. Sakristian byggd 176...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - ATTMAR

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1264, år 1900: 3083, år 1995: 1888

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, 1314 annex till Tuna. Fram till 1892 pastorat med Tuna, därefter eget.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den sydligaste delen av landskapet och gränsar i söder till Hälsingland. Kyrkan ligger centralt i odlingsbygden på en sluttning ner mot Ljungan, omgiven av bebyggelse och odlingsmark i Attmarby. Klockstapeln från 1811 ersatte en äldre stapel. Vid kyrkan står två runstenar. I sluttningen ovanför kyrkan ligger prästgården. Kulturbygderna i älvdalen ingår i ett riksintresseområde och tillhör de äldst...

Läs mer i eget fönster

Medeltida socken, 1314 annex till Tuna. Fram till 1892 pastorat med Tuna, därefter eget.

Socknen ligger i den sydligaste delen av landskapet och gränsar i söder till Hälsingland. Kyrkan ligger centralt i odlingsbygden på en sluttning ner mot sjön Marmen, omgiven av bebyggelse och odlingsmark i Attmarby. Kulturbygderna i älvdalen ingår i ett riksintresseområde och tillhör de äldsta i Norrland med tradition från tidig järnålder.

1760-63 om- och tillbyggd medeltida stenkyrka efter ritningar av länsbyggmästare Daniel Hagman. Den östra gaveln och en del av ena långväggen från den äldre kyrkan kom att ingå i den utvidgade byggnaden...

Läs mer i eget fönster