Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älvkarleby kn, ÖSTANÅN 32:1 ÄLVKARLEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Älvkarleby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLVKARLEBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Älvkarleby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTANÅN 32:1

Historik

Älvkarleby kyrka består av rektangulärt långhus med polygonalt kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Den vitputsade kyrkan är uppförd av natursten, med tegel i omfattningar och gavelrösten. Sakristian och koret är murade i tegel. Långhuset täcks av ett sadeltak, som är valamt över koret. Vapenhuset har sadeltak, över sakristian ett pulpettak. Kyrkorummet nås via vapenhuset. Öster om kyrkan står en klockstapel, som fick sitt nuvarande utseende 1834. Kyrkan äldsta del är långhuset, som påbörjades 1478 och stod färdigt 1489. Vapenhuset är troligen ursprungligt. På grund av befolkningstillväxt i socknen började man bygga ut kyrkan...

Läs mer i eget fönster

Älvkarleby kyrka är en senmedeltida tornlös salkyrka med sakristia och vapenhus av den typ som är så vanlig i Uppland. Den är byggd i gråsten med tegel i gavelröstena och portöppningarna. Kyrkan grundlades 1478 och invigdes 1490 av ärkebiskop Jakob Ulfsson.
Redan vid invigningen var kyrkan väggar och valv rikt dekorerade med målningar som anses ha utförts av konstnärer ur den s.k. Tierpsskolan. Omkring år 1700 förlängdes kyrkan då ett nytt kor med tresidig avslutning uppfördes. I samband med det revs den gamla sakristian och en ny uppfördes.

År 1478 - 1478 Nyanläggning
Älvkarleby kyrka grundlades
År 1641 - 1641 Ändring
Älvkarleby blev en egen församling då den avsöndrades från Tierps socken.
År 1806 - 1807 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot söder.
År 1834 - 1834 Ändring
Klockstapeln blev inklädd med panel och fick sitt nuvarande utseende.
År 1849 - 1849 Utvidgning - Begravningsplats
Området norr om kyrkan togs i bruk som begravningsplats.
År 1928 - 1928 Ändring
Ett konstsmitt överstycke uppsattes över kyrkogårdens huvudentré då man firade 450-minnet av kyrkans grundläggning.
År 1931 - 1931 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot söder.
År 1945 - 1945 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades väster om den del som tillkommit 1931.
År 1985 - 1985 Nyanläggning - Minneslund
Kyrkogården utvidgades åt väster och en minneslund anlades i sluttningen på den nya delen.
År 1996 - 1996 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen gav tillstånd till anläggande av urngravkvarter inom kvarter I på kyrkogården samt till omplanering av gravkvarter C.
År 1997 - 1997 Ändring
Klockstapeln renoverades. Länsstyrelsen gav tillstånd för tillbyggnad av ekonomibyggnad vid klockstapeln.