Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, STIGSJÖ PRÄSTBOL 1:2 STIGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrNV-2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STIGSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Härnösand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STIGSJÖ PRÄSTBOL 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den medeltida kyrkan i Stigsjö ombyggdes och förlängdes åren 1684-85. Ny utvidgning diskuterades 1771, då Daniel Hagman framlade två ritningsförslag, dels till tillbyggnad, dels till nybyggnad. Den tvist som uppstod kring förslagen bland byamännen bilades i ett kungligt brev 1781. Resultatet blev nybyggnad på gamla kyrkans plats med delvis bevarande av dess murar i norr och öster. Kyrkan byggdes efter ritning 1782 av Pehr Hagmansson, som efterträtt fadern. Gudstjänst förrättades första gången den 16 okt 1785, invigningen skedde 1786.
Kyrkan ligger utanför det nuvarande samhället. Till kyrkogå...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - STIGSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 914, år 1900: 1964, år 1995: 1270

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbruten ur Västanå 1751. Fram till 1808 pastorat med Säbrå, sedan 1808 med Viksjö.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i skogsbygden i landskapets sydöstra del på gränsen till Hälsingland. Kyrkan ligger för sig på en höjd ovanför ett näs i Brunnesjön med skogsmark i söder och jordbruksbygden på motsatta sidan av sjön. Norr om kyrkan ligger prästgården och intill kyrkan finns kyrkstallar.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: År 1559 brann en kyrka ner, det finns inga uppgifter om mått eller material men eftersom en anteckning från b...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan byggdes efter ritning 1782-1786 av Pehr Hagmansson, som efterträtt fadern Daniel Hagman, vilken 1771 framlagt två ritningsförslag. Hagmanssons ritning har följts, utom att en lanternin tillkommit.

Se även tidigare inventeringar.