Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, VICKLEBY KYRKA 1:1 VICKLEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_7703.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VICKLEBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VICKLEBY KYRKA 1:1

Historik

Vickleby kyrka, på landborgens krön och väl synlig från alla håll, består av ett rektangulärt kyrkorum med kor i öster, sakristia i norr, samt torn av samma bredd som långhuset i väster. Långhusets äldsta delar är från 1100-talets mitt. omkring 1200 tillkom västtornet; ett kraftigt, välbevarat fästningstorn med förvaringsbjälkar, celler, skattgömma. Omkring 1300 försågs tornet med portal. 1759 tillkom sakristian vid det gamla korets nordmur. Något senare revs det ursprungliga absidkoret, och långhusmurarna förlängdes österut. Tornlanterninen byggdes 1818. Långhusets vitputsade murar genombryts av stora rundbågiga fönsteröppningar; p...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Ett par hundra meter söder om Vickleby kyrka har man funnit en hällkista från yngre stenåldern och strax norr om denna ett röse från järnåldern. Det fanns således redan långa traditioner för traktens befolkning att begrava sina döda på platsen när Vickleby kyrka och kyrkogård anlades på medeltiden. Vickleby kyrka började byggas på 1100-talet och kyrkogården är från samma tid. Den medeltida kyrkogårdens utsträckning och utseende vet man inget om.

Från 1600-, 1700- och 1800-talen finns flera avbildningar av kyrkan och ibland är också kyrkogården med. På en karta över Vickleby från 1641 syns att kyrkogården är...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning - Begravningsplats
Ett par hundra meter söder om Vickleby kyrka har man funnit en hällkista från yngre stenåldern och strax norr om denna ett röse från järnåldern. Det fanns således redan långa traditioner för traktens befolkning att begrava sina döda på platsen när Vickleby kyrka och kyrkogård anlades på medeltiden. Vickleby kyrka började byggas på 1100-talet och kyrkogården är från samma tid. Den medeltida kyrkogårdens utsträckning och utseende vet man inget om.