Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, GÄLLINGE 4:5 GÄLLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K4271:10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÄLLINGE KYRKA (akt.)
Halland
Kungsbacka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

GÄLLINGE 4:5

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GÄLLINGE
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 483, 1900: 714, 1995: 664

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i utkanten av bebyggelsen, på gränsen mellan skogsmark och öppen odlingsmark. Socknen består av öppen odlingsmark i dalgången ned mot Löftaån samt i övrigt till största delen av skogs- och mossmarker.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Murad stenkyrka bestående av ett rektangulärt långhus med en halvrund koravslutning i öster. I väster ett torn och i norr en vidbyggd sakristia. I den nuvarande byggnadens västra del ingår delar av en ...

Läs mer i eget fönster