Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hofors kn, PRÄSTBORDET 2:1 TORSÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3922-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSÅKERS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hofors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTBORDET 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Den nuvarande kyrkan i Torsåker började uppföras 1754, men först 1792 byggdes tornets lanternin vilket avslutade det omfattande nybygget. På platsen stod sedan tidigare en medeltida kyrka av vilken mindre murpartier infogades i den nuvarande. Denna bedömdes dock vara både för liten och i så pass dåligt skick att den revs för att ge plats åt en ny och tidsenlig kyrka. Efter färdigställandet har kyrkan genomgått ett flertal förändringar och renoveringar. Den första stora renoveringen skedde strax innan 1900 och innebar bland annat att ett fönster togs upp bakom altaret och att bänkinredningen byttes ut. Omkring femtio år senare murade...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1200 Nyanläggning
Ca. 1200, Den första kyrkan uppförs som ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor.
År 1762 - 1762 Ändring
Nya smidesgrindar sätts upp vid kyrkogårdens ingång i norr smidda av S Broman, även upphovsman till grindarna vid Gävle slott.
År 1774 - 1774 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården vidgas åt öster.
År 1828 - 1828 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården vidgas åt norr.
År 1883 - 1887 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården vidgas åt öst, väst och norr.
År 1943 - 1943 Utvidgning - Begravningsplats
Beslut tas att kyrkogården skall vidgas åt öster.
År 1970 - 1970 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs på kyrkogården.
År 1983 - 1983 Nybyggnad
En ekonomibyggnad uppförs på kyrkogården.
År 1990 - 1990 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder.