Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, SKULTUNABY 3:1 SKULTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960611/081

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKULTUNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKULTUNABY 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

Allmänt antas att platsens första kyrka uppfördes i trä på 1100-talet, då belägen i en bymiljö. Troligen omkring 1300 uppfördes istället den stenkyrka, vars murverk ingår i nuvarande avsevärt större byggnadskropp. Ursprungligen omfattade kyrkan ett långhus som var kortare och lägre än dagens, sakristia i norr och vapenhus i söder. På kyrktomtens nordöstra del fanns en spånklädd klockstapel.

På 1400-talet blev kyrkan valvslagen och dekorerad med kalkmålningar. Svåra sättningar gjorde att murverken på 1620-talet förstärktes med järn, men trots detta tvangs församlingen på 1670-talet riva kyrkorummets murade valv och istället slå e...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - Okänt Nybyggnad
Kyrkans dopfunt i sandsten har daterats till 1100-talet, något som indikerar att nuvarande kyrkobyggnad haft en föregångare, troligen i trä. (Dopfunten har på sin skadade skål rester av ornamentik i form av en ringkedja och på foten tre kors, vilket anses tyda på engelskt inflytande) Källor: Ahlberg, s 231 Edenheim, s 2
År 1300 - Okänt Nybyggnad
Kyrkan uppfördes på östra sidan av Svartåns dalgång, då omgiven av Skultuna by som även var tingsplats. Kyrkobyggnaden uppfördes i sten och omfattade långhus, fast kortare och lägre än dagens, sakristia och vapenhus. Ytterväggarna var putsade och taken spåntäckta. I korgaveln fanns ett trekopplat fönster. På kyrkogården nordost om långhuset stod en spånklädd klockstapel. Källor: Erixon, s 73 Datering av Ann-Catherine Bonnier, RAÄ
År 1777 - 1777 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmurens medeltida stigluckor revs. Mot öster och söder byggdes grindstolpar med enkelgrindar
År 1832 - 1832 Ändring - Inhägnad, mur
I södra kyrkogårdsingången sattes dubbelgrind istället för tidigare enkelgrind.
År 1835 - 1835 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren reparerades av dalkarlar, som församlingen anlitat.
År 1972 - 1972 Ändring
Upprustning av bårhuset; grunden isolerades, innerväggarna omputsades och avfärgades, nya elledningar blev dragna. Yttertaket blev omlagt. (Saknar uppgifter om när Bårhuset byggdes.)