Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, GULMÅRAN 1 GIDEONSBERGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

gideon3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GIDEONSBERGSKYRKAN (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GULMÅRAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkan har låga byggnadskroppar lagda i en gles dunge av blandskog. Röda fasadtegelmurar och flacka sadeltak. Entréhallen har glasvägg mot förplatsen. Församlingsrum och bibliotek i samma plan. Trappa till souterränglokaler mot söder. Kyrkorummet har en rumsbred korabsid friställd med glasväggar. Golv av kalksten. Kordelen utan förhöjning. Ett sammanhållet bänkkvarter med rader av tyristorreglerade, elektriska golvkandelabrar vid sidogångarna. Väggar av samma röda fasadtegel som utvändigt. Mittför södra sidogången ett korsformigt fönster med utblick mot förplatsen i väster.

Källa: Illerstad, Len...

Läs mer i eget fönster

Redan den 15 februari 1955 bildades en arbetskommitté för att verka för en kyrka på Gideonsbergsområdet. Enighet rådde om att behovet fanns i stadsdelen som då hade en befolkning på ca 15 000 invånare. Domkyrkoförsamlingens resurser förslog dock inte och därför krävdes många års lokalt insamlingsarbete för att förverkliga kyrkobygget. Första spadtaget kunde tas hösten 1972, efter ett statligt beslut om att bevilja AMS-medel.

Arkitekt Peter-Paul Hoffman hade medvetet ritat en låg kyrkobyggnad, underordnad omgivande gamla lövträd och tallar som i möjligaste mån sparades. Av samma skäl placerades församlingslokalerna delvis i ett s...

Läs mer i eget fönster
År 1972 - 1973 Nyanläggning
Första spadtaget togs den 27/10 1972 Grunden utgjordes av en gjuten suterrängvåning. På grunden restes en stomme av betongfackverk, däremellan murades väggar av hårdbränt rött håltegel (från Bohuslän). Fönstren mot öster och väster utfördes i trä, medan norra sidans veckade glasparti utfördes i metall. Kyrkans tak täcktes med målad stålplåt En 4-stämmig orgel installerades söder om koret. Kyrkan invigdes lördagen den 1 december 1973 av biskop Sven Silén (med fortsättning söndagen den 2 december) Arkitekt Peter-Paul Hoffman Byggnads AB Harry Berglund Åkerman & Lunds orgelbyggeri Källor: SFA: Fotografier från byggarbetena1972-73 VKS: Bygg- och entreprenadhandlingar VLT 1972-10-28

Byggnads AB Berglund och Andersson (Byggherre)

Peter-Paul Hoffman (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)