Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, RÖDBETAN 1 MIKAELIKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

mikaeli1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MIKAELIKYRKAN (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

RÖDBETAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkan har ett öppet läge i parkmark. Den är treskeppig med murar av ljusgrå kalksandsten och ljusa fogar. Takfallen är flacka och ensidiga, stigande mot koret i mittskeppet och motsatt i sidoskeppen. Mot förhallen ansluter en långsträckt utbyggnad med samlingssal, bibliotek och sakristia. Vid sidoentrén står ett högt, fritt klocktorn av vertikala betongpelare. Sidoskeppen är olika breda och avslutas med cirkulärt insvängda murar mot koret. Det smalare är även kortare och lämnar plats för ett stort fönster till golv i koret. Högt sittande fönster på fondväggarna i sidoskeppen som har taken nedsväng...

Läs mer i eget fönster

Västerås västra ytterstadsdelar byggdes ut på marker tillhörande Lundby socken, långt ifrån den historiska sockenkyrkan. Behovet av en närmare samlingspunkt än denna gav sig snart tillkänna. Efter många år i hyrda lokaler beslutade församlingen att uppföra en stadsdelskyrka. För ändamålet avstyckades en tomt på en trädbevuxen kulle, nära stadsdelsgränsen mellan Jakobsberg och Vetterstorp. Västeråsarkitekterna Gösta Ekroth och Bertil Tideström gavs i uppdrag att utarbeta ritningar. Till en början presenterades en närmast kvadratisk kyrkobyggnad, med plats för ca 200 personer. Byggnaden som förverkligades blev avsevärt större, med en ...

Läs mer i eget fönster
År 1965 - 1966 Nybyggnad
Första spadtaget togs i februari 1965 Kyrkan uppfördes på en tomt som till större delen bestod av en trädbevuxen kulle, samt i den nordöstra delen av plan och öppen mark. På den kuperade delen skedde grundläggningen på blockig morän, delvis berg i dagen. På den plana delen skedde grundläggningen på lermark. Murarna uppfördes av kalksandsten. Fogbruket genomfärgades för att ligga så nära kalksandstenen som möjligt. Murarna sträcker sig ända ner till mark, utan sockel. Mest karakteristiskt är utformningen av de tre skeppen, vars tak bärs av bågar av betong. Betongpelare med plankstämplar restes längst bak och framme vid altaret Det treskeppiga kyrkorummet täcktes med panelklädda innertak burna av betongpelare. Mittskeppets tak gjordes stigande i kyrkans längdriktning, medan sidoskeppens tak gjordes sjunkande. Predikstolen tillverkades av församlingsprästen Erik Svensson Invigning skedde den 26/3 1966 Arkitekterna Gösta Ekroth och Bertil Tideström B Engström och G A Jansson, Diös Bygg AB Bröderna Färnqvist, Sala (bänkinredning) Åkerman & Lund, Knivsta Källor: Bergenfalk, s 180-186 Inventarium, s 3 För mer historik se kyrkobyggnad samt bifogad PDF

B. Engström (Byggherre)

Bertil Tideström (Arkitekt)

Diös fastigheter AB (Firma)

G.A. Jansson (Byggherre)

Gösta Ekroth (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)