Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, KANIK-LUNDBY 2:2 LUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lundby3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNDBY KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KANIK-LUNDBY 2:2

Historik

Text saknas för närvarande

Möjligt är att Lundby kyrka anlades nära en förkristen offerplats, som tros ha funnits på gården Kanik-Lundbys ägor ca 500 meter söderut. Kanske var den första kyrkan byggd i trä, men redan på 1100-talet tillkom en romansk stenkyrka vars långhus var ungefär hälften så stort som dagens. Den ursprungliga sydportalen, med omfattning av kilad gråsten, avtecknar sig ännu i fasaden. Österut på samma sida finns tegelomfattningen efter en port som troligen tillkom på 1200-talet då ett kor utbyggdes. Det ursprungliga kyrkorummet var sannolikt täckt med någon form av trätak.

Under förra hälften av 1400-talet fördubblades långhuset genom f...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nybyggnad
Den ursprungliga romanska kyrkan hade ett långhus som var ungefär den västra hälften av dagens, 11 meter långt och 9 meter brett, med en halvrund absid utbyggd i öster. I den västra gaveln inmurades en älvkvarnsten. Inträde skedde genom portal i söder. Dess omfattning är alltjämt avläsbar, utförd av kilad gråsten intill det västligaste fönstret. Dopfunten anskaffades möjligen samtidigt med att den första stenkyrkan uppfördes. Den utfördes i grå sandsten, dekorerad med sammanhängande arkad i tunn relief. Foten är skulpturalt formad med repstav och framspringande ansiktsmasker. (finns idag på Historiska museet)
År 1861 - 1861 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren blev till stor del omlagd. Vid visitation detta år påtalades att kyrkogården var vattensjuk och därför borde fyllas på med jord. Så skedde något år senare. Källa: VS E IV a: 68, Prostvisitation 1861
År 1896 - 1896 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdens ytor nygjordes, ”planerades” Källa: VS: F III a: 40, visitation 31/5-1905
År 1898 - 1898 Ändring - Park/Trädgård
På kyrkogården anlades grusade gångar. Källa: VS: F III a: 40, visitation 31/5-1905
År 1935 - 1935 Nybyggnad
Ett nytt bårhus byggdes ritat av Arkitekt Viktor Segerstedt Källa: ATA dnr 295/35