Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, IRSTA KYRKBY 9:1 IRSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960521/041

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
IRSTA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

IRSTA KYRKBY 9:1

Historik

Text saknas för närvarande

Irsta kyrka antas ha blivit uppförd omkring 1200 och var då ungefär hälften så stor som idag. Den omfattade västra delen av dagens långhus och tornets nedre del. På 1300-talet förlängdes kyrkan, motsvarande dagens två östra travéer. Sakristia tillbyggdes norr om tillkommande kor. Dessutom insattes den alltjämt befintliga södra porten av furuplank med smidesornament.

Omkring 1450 slogs valv över kyrkorummet och vid därpå följande nyinredning tillkom norrväggens målningar och ett altarskåp. I slutet av 1400-talet blev vapenhuset tillbyggt utanför långhusets sydportal.

Altarring och predikstol i renässansstil anskaffades 1642 oc...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - Okänt Nybyggnad
Den ursprungliga kyrkan var ungefär hälften så stor som idag. Den omfattade västra delen av dagens långhus och tornets nedre 13,2 m. Murarna bestod av stora, ojämna gråstenar i regelbundna skift. Små romanska fönsteröppningar var utförda av kluvna, kilformade gråstenar. Troligen samtidigt med kyrkans tillkomst anskaffades en halvklotformad dopfunt, huggen av två sandstensblock med ett uttömningshål i mitten. Källa: Östberg, s 51, 58, 61, 64-65 För mer historik som rör kyrkobyggnaden se kyrkan samt bifogad PDF.
År 1894 - 1896 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot norr, efter markförvärv från grannfastigheten Östergården Källa: IF: Köpebrev, Gravitations -bevis 1895
År 1926 - Okänt Nyanläggning
Cronstedtska gravkoret överlämnades till församlingen och omvandlades till gravkapell. Källa: VLM: Skrivelse den 25/9 1926
År 1935 - 1936 Nybyggnad
Församlingen mottog en penningdonation avsedd för ny stiglucka av greve Knut Lewenhaupt med maka. Ritning till ny stiglucka upprättades av Olof Nilsson, Jordbrukarnas byggnadsbyrå. Den fastställdes av Kungliga Byggnadsstyrelsen den 4/10 1935. Stiglucka uppfördes i södra kyrkogårdsmuren, på ungefär samma plats som en tidigare, riven i slutet av 1700-talet. Vid schaktningen för den nya stigluckan hittades stighällen efter den gamla stigluckan. Hällen lades som första trappsteg i den nya stigluckan. Hantverkare från Geddeholms gods Källa: VLT 1936-01-24
År 1957 - Okänt Nybyggnad
Materialbod uppfördes enligt följande: Betonggrund och gjuten bottenplatta, väggar av 20 cm siporex väggplattor, fasaderna spritputsade i kalkcementbruk (samma utseende som kyrkans fasader) innerväggarna slammade. Fönstren försågs med dubbla utåtgående bågar, portens utsida kläddes med rutfyllningar av kvistren kärnfura. Arkitekt Viktor Segerstedt Källa: IF: Program

Viktor Segerstedt (Arkitekt)