Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, BJÖRKSTA PRÄSTGÅRD 2:2 BJÖRKSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

björkstaan1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKSTA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKSTA PRÄSTGÅRD 2:2

Historik

Text saknas för närvarande

Allmänt antas att kyrkan uppfördes på 1200-talet. Den bestod då av långhusets västra del och tornets bottenvåning, vars ursprungliga funktion inte klarlagts (dop- eller helgonkapell har antagits). Vid utbyggnad på 1340-talet förlängdes kyrkan mot öster och sakristian tillkom. En ny sydportal öppnades, försedd med en rikt järnbeslagen dörr. Ett trätunnvalv slogs över kyrkorummet och den nya korgaveln försågs med ett trekopplat fönster. Utbyggnaden fullbordades med invigningen av ett högaltare 1349.

Troligen på 1460/70-talet slogs tre höggotiska kryssvalv av tegel över kyrkorummet, samt stjärnvalv över koret. Bevarade målningar i ...

Läs mer i eget fönster
År 1794 - 1798 Ändring - Begravningsplats
Nya stigluckor byggdes i kyrkogårdsmuren. Församlingen lät fylla jord på kyrkogården öster om kyrkan. Källa: VLM: Kyrkogårds-inventering För detaljerad information kring kyrkans historia med historiska händelser, årtal och specifika källhänvisningar hänvisas till bifogad PDF med händelselista
År 1840 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Järngrindar uppsattes i norra, södra och västra ingångarna till kyrkogården. Två ytterligare ingångar blev samtidigt igenbyggda. Källa: VS: E IV b, protokoll från visitation 1852 För detaljerad information kring kyrkans historia med historiska händelser, årtal och specifika källhänvisningar hänvisas till bifogad PDF med händelselista