Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vallentuna kn, VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 6:2 VALLENTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd852601

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLENTUNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Vallentuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 6:2

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Vallentuna kyrka kan dateras till 1100-talets slut. Enligt kyrkans eget kalendarium från 1198 var Vallentuna kyrkas invigningsdag (dedicatio ecclesie) den 1 oktober, medan året är okänt. Kyrkan byggdes med västtorn, långhus och smalare kor och hade för tiden imponerande mått, den största i Vallentuna härad och den enda med torn. Under 1200-talet byggdes en kvadratisk sakristia på korets norra sida. Vid 1400-talets mitt utvidgades kyrkan genom att koret förlängdes och ett vapenhus byggdes framför ingångsportalen i söder. Tornet försågs med en hög spira. Kyrkan fick mu...

Läs mer i eget fönster

Vallentuna kyrka kan dateras till 1100-talets slut. Enligt kyrkans eget kalendarium från 1198 var Vallentuna kyrkas invigningsdag (dedicatio ecclesie) den 1 oktober, medan året är okänt. Kyrkan byggdes med västtorn, långhus och smalare kor och hade för tiden imponerande mått, den största i Vallentuna härad och den enda med torn. Under 1200-talet byggdes en kvadratisk sakristia på korets norra sida. Vid 1400-talets mitt utvidgades kyrkan genom att koret förlängdes och ett vapenhus byggdes framför ingångsportalen i söder. Tornet försågs med en hög spira. Kyrkan fick murade valv som pryddes med målningar. 1680 byggdes ätten Klingspors ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Västtornet, långhus och smalare kor byggs.
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Sakristian byggs till
År 1816 - 1816 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Bogårdsmur, ca 300 meter lång, uppförs av dalkarlar
År 1822 - 1822 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Trädkransen planteras och bogårdsmuren repareras
År 1951 - 1951 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas västerut, arkitekt Evert Milles, som även ritar ett begravningskapell.
År 1970 - 1979 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas ytterligare åt väster efter ritningar av arkitekt Jörgen Auby.
År 1987 - 1987 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas och minneslund anläggs